برنامه اکسل رسم نمودار غیر خطی سینتیکهای جذب سطحی

برنامه اکسل رسم نمودار غیر خطی سینتیکهای جذب سطحی (غیر آموزشی)

برنامه-اکسل-رسم-نمودار-غیر-خطی-سینتیکهای-جذب-سطحی-غیر-آموزشی-این فایل کمک می کند تا با جایگزین اعداد اولیه، نمودار غیر خطی سینتیکهای درجه اول، درجه دوم و الوویچ را ترسیم نماییددانلود فایل

برنامه اکسل رسم نمودار غیر خطی سینتیکهای جذب سطحی

شرح فایل

بدون داشتن هیچ گونه دانشی از برنامه اکسل می توانید نمودار غیر خطی سینتیکهای درجه اول کاذب و درجه دوم کاذب و الوویچ را به دست آورید. 
تنها کافیست بخشی از داده های آزمایشگاهی خود را در قسمتهای مشخص شده با رنگ سبز (قابل مشاهده در شکل) وارد نمایید تا موارد زیر در اختیار شما قرار گیرد. (البته باید پارامترهای سینتیکی را هم در قسمتهای مشخص شده وارد نمایید (با رنگ سبز در داخل شکل نشان داده شده است). 
چنانچه پارامترهای سینتیکی را با معادلات خطی به دست نیاورده اید و نیاز به رسم نمودارهای خطی نیز دارید، بهتر است به جای این فایل، پکیج کامل سینتیکهای خطی و غیر خطی را دانلود نمایید.
خروجی های این برنامه به طور خلاصه:
رسم خودکار نمودار غیر خطی 
محاسبه تعدادی از پارامترهای سینتیکی
محاسبه RMSE
محاسبه دلتا % 
* پارامترهای فوق در پذیرش مقالات بسیار تاثیر گذار می باشد و اکثر مجلات نمودار غیر خطی سینتیک و ایزوترم را می خواهند و همچنین پارامترهایی مثل RMSE را. 
نحوه استفاده از این فایل بسیار راحت می باشد ولی باز هم برای کار کردن بهتر، راهنمایی هم در یکی از شیتهای اکسل قرار گرفته است. 
این فایل با هدف آموزش آماده نشده است و به منظور جلوگیری از به هم ریختن فایل در هنگام کار کردن، بخشهای مهم غیر قابل ویرایش می باشد. 
نمودار قابل ویرایش بوده و سایر بخشهایی که لازم است تا محقق آنها را ویرایش کرده و یا از آنها استفاده نماید، قابل ویرایش می باشد.

پیشنهاد میشود به جای این فایل، برنامه اکسل رسم نمودارهای خطی و غیر خطی سینتیکها را دانلود نمایید.