فروشگاه خرید دانلود فایل

فروش پایان نامه مقاله پروژه نرم افزار فیلم آموزشی کتاب های آموزشی تحقیق دانش آموزی

۴۶ مطلب با موضوع «پایان نامه کارشناسی» ثبت شده است

بینایی سه بعدی با استفاده از نور ساختار یافته با الگوی رنگی

بینایی سه بعدی با استفاده از نور ساختار یافته با الگوی رنگی

بینایی-سه-بعدی-با-استفاده-از-نور-ساختار-یافته-با-الگوی-رنگیبینایی سه بعدی با استفاده از نور ساختار یافته با الگوی رنگی پژوهش کارشناسی ارشد مناسب برای رشته کامپیوتر و برق تعداد صفحات : 135 فرمت : docx , word رفرنس دهی و ارجاعات استاندارد.فاقد غلط املایی.گارانتی بازگشت وجه.چکیده :  ...دانلود فایل

بینایی سه بعدی با استفاده از نور ساختار یافته با الگوی رنگی 

پژوهش کارشناسی ارشد مناسب برای رشته کامپیوتر و برق 
تعداد صفحات : 135 
فرمت : docx , word 
رفرنس دهی و ارجاعات استاندارد.
فاقد غلط املایی.
گارانتی بازگشت وجه.
چکیده : 

   هدف از این پروژه استخراج پروفایل سه بعدی اجسام به استفاده از روش نور ساختار یافته است.    

 با توجه به بررسی های انجام شده نور ساختار یافته دارای مزایای ویژه ای می باشد . برای مثال  سیستمهای مبتنی بر اُپتیک معمولا دارای هزینه پایین تری هستند . همچنین سیستم های بینایی استرﻳو ( شامل دو دوربین ) یا استریو فتو گرامتری برای سنجش برد کوتاه دارای کاربردهای زیادی می باشد . اما این سیستم در اندازه گیری فواصل کوتاه دارای نواقص و مشکلات مربوط به خود است  . این مطلب  باعث شده روشهای نور ساختار یافته در فواصل کوتاه بیشتر مورد توجه قرار گیرد . وجود کدینگ در نور ساختار یافته و کاربرد آن در تناظر یابی  باعث بالاتر رفتن ضریب اطمینان می شود . برای راه اندازی این سیستم نیاز به یک پروژکتور LCD و یک دوربین تصویر برداری است که با توجه به الگو  از آن می توان برای بازسازی اجسام متحرک نیز استفاده کرد . در این میان نقش اساسی را الگوریتم و نرم افزار نوشته شده برای پردازش ها و اندازه گیریها  برعهده دارد .  مراحل کاری این  سیستم در فلوچارت به صورت کلی آورده شده است .

این سیستم دارای کاربردهای فراوانی در استخراج مدل سه بعدی اجسامی از قبیل آثار هنری ، ایجاد مدل کامپیوتری از عروسک ها و مجسمه ها در کاربردهای انیمیشن سازی دارد . همچنین دارای کاربردهای قابل تطبیق، در سیستم های پزشکی و برخی مسائل صنعتی مانند مهندسی معکوس  نیز می باشد .

_________________________

بخشی از فهرست مطالب پروژه پایان نامه بینایی سه بعدی با استفاده از نور ساختار یافته با الگوی رنگی

چکیده
فصل اول : تئوری نور ساختار یافته و کاربردهای بینایی سه بعدی
1-1- مقدمه
1-2- روشهای غیر فعال بینایی سه بعدی
1-2-1- روش استریوفتوگرامتری
1-3- روشهای فعال بینایی سه بعدی
1-3-1- بکار گیری سنسور تماسی دربینایی سه بعدی
1-3-2- بکار گیری سنسور غیر تماسی دربینایی سه بعدی
1-3-2-1- روش ارسال امواج
1-3-2-2- روش های انعکاسی
1-3-2-2-1- رهیافتهای غیر اپتیکی در روشهای انعکاسی
1-3-2-2-2- رهیافتهای اپتیکی در روشهای انعکاسی
1-3-2-2-2-1 رادار تصویر برداری
1-3-2-2-2-2- روشهای اینترفرومتریک
1-3-2-2-2-3- استخراج عمق از طریق تمرکز بر روش فعال
1-3-2-2-2-4- استریوی فعال
1-3-2-2-2-5- راستراستریوفتوگرامتری
1-3-2-2-2-6- سیستم مجتمع تصویر برداری
1-3-2-2-2-7- تکنیک نور ساختار یافته
1-4- مقایسه روشها وتکنیکها و کاربردهای آنها
1-5- نتیجه گیری
فصل دوم : روشهای مختلف کدینگ الگو
2-1- مقدمه
2-2- روشهای طبقه بندی کدینگ الگوهای نوری
2-2-1- الگوهای نوری از دیدگاه درجات رنگی
2-2-2- الگوهای نوری از دیدگاه منطق کدینگ
2-2-2-1- روشهای مبتنی بر الگوهای چند زمانه (کدینگ زمانی)
2-2-2-1-1- کدینگهای باینری
2-2-2-1-2- کدینگ با استفاده از مفهوم n-ary
2-2-2-1-3- کدینگ با استفاده از مفهوم انتقال مکانی
2-2-2-1-4- کدینگ با استفاده از همسایگی
2-2-2-2- روشهای مبتنی بر همسایگیهای مکانی(کدینگ مکانی)
2-2-2-2-1- کدینگهای غیر متعارف (ابتکاری)
2-2-2-2-2- کدینگ بر اساس دنباله De_Bruijn
2-2-2-2-3- کدینگ بر اساس منطق M-Arrays
2-2-2-3- کدینگ مستقیم
2-3- نتیجه گیری
فصل سوم :پیاده سازی کدینگ و پردازش تصویر
3-1- مقدمه
3-2- تولید کلمه های رمز با استفاده از دنباله De_Bruijn
3-3- تابش الگو و عکسبرداری
3-4- پردازش تصویر
3-4-1- دوسطحی سازی
3-4-2- تشخیص لبه ها و اسکلت بندی
3-4-3- نازک سازی
3-4-4 نقاط تقاطع
3-4-5- شناسایی خطوط
3-5- نتیجه گیری
فصل چهارم
شناسایی رنگ و حل مسئله تطابق و بازسازی سه بعدی
4-1- مقدمه
4-2- شبکه عصبی و شناسایی رنگ
4-2-1- مسئله تغییر رنگ
4-3- طراحی شبکه عصبی
4-4- مسئله تطابق
4-5- بازسازی سه بعدی
4-6- بررسی خطاهای موجود
4-6-1- تغییر رنگ و خروجی غیر قطعی شبکه
4-6-2- ناپیوستگی های تصویر رنگی
4-6-3-خطای همپوشانی
4-7- نتیجه گیری
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه
5-2- انتخاب روش و پیاده سازی
5-3- پیشنهادات
پیوست الف : نرم افزار تهیه شده
پیوست ب : مثلث بندی
مراجع
شکل 1-1) ساختار سیستم استریوفتوگرامتری
شکل 1-2) روشهای استخراج پروفایل سه بعدی
شکل 1-3) تصویر برداری از سطوح مختلف توسط رادار
جدول 1-1 : تاخیر زمانی امواج صوتی و نوری
شکل 1-4 : a ) مویره سایه b ) مویره تصویر
شکل 1-5 : دستگاه اندازه گیری سه بعدی بر اساس روش مویره
شکل 1-6 : ساختار سیستم راستر استریو فتوگرامتری
شکل 1-7 : ساختار یک سیستم مجتمع تصویر برداری
شکل 1-8 : ساختار سیستم نور ساختاریافته
شکل 1-9 :تصویر نورساختار یافته موازی این تصویر با تاباندن یک الگو با خطوط عمودی موازی بر روی صورت ساخته شده است
جدول 1-2 :مقایسه روشها و کاربرد آنها
شکل2-1 : طبقه بندی روشهای کدینگ در نورساختاریافته
شکل2-2 : پرده های نوری و نحوه بکارگیری یک الگوی چند زمانه
شکل2-3 : نمونه بازسازی تصویر مجسمه اسب و نقاط دست انسان به وسیله الگوی چند زمانه و روش Postdamer
شکل2-4 : نمونه الگوهای طراحی شده با روش n-ary
شکل2-5 : نمونه بازسازی تصویر مجسمه اسب و نقاط دست انسان به وسیله الگوی چند زمانه و تکنیک n-ary
شکل2-6 : نمای پیک تصویر و انتقال مکانی آن
شکل2-7 : a) الگوی شامل خطوط بریده با اندازه خطوط به عنوان مشخصه مهم b) الگوی تشکیل شده از خطوط افقی با سه سطح خاکستری
شکل2-8 : الگوی طراحی شده با دنباله De-Bruijn
شکل 2-9 : a) طراحی الگوی مرانو b)الگوی کامل شده مرانو
شکل 2-10 : نمونه بازسازی تصویر مجسمه اسب و نقاط دست انسان به وسیله تکنیک M-Array
شکل 2-11 : الگوی طراحی شده توسط گریفین
شکل 2-12 : الگوی خاکستری در رمز نگاری مستقیم
شکل 3-1 : گراف مربوط به B(2,3)
شکل 3-2 : نرم افزار نوشته شده برای تولید الگو و کد 63 شکل 3-3 : نمونه الگوی طراحی شده
شکل 3-4 :تابش نور و شرایط عکس برداری
شکل 3-5 : فلوچارت مراحل تناظر یابی
شکل 3-6 : عمل دوسطحی سازی در نرم افزار نوشته شده
شکل 3-7 : نمونه عمل دوسطحی سازی
شکل 3-8 : نمونه خطای ایجاد شده در استفاده از الگوریتم سبل
شکل 3-9 : نمونه نا پیوستگی ایجاد شده در استفاده از الگوریتم اسکلت بندی ساده
شکل 3-10 : تصویر خروجی مرحله شناسایی لبه ها در نرم افزار نوشته شده
شکل 3-11 : تصویر خروجی مرحله شناسایی لبه ها پس از اعمال ماسک (خطوط پیوسته هستند)
شکل 3-12 :نمونه تصویر خروجی مرحله نازک سازی
شکل 3-13 :ماسکهای استفاده شده برای کشف نقاط تقاطع
شکل3-14 : دسته نقاط یافت شده به عنوان نقاط تقاطع
شکل 3-15 : نقاط تقاطع نهایی
شکل 3-16 : شکل رنگی نشان دهنده اثر همپوشانی خطوط
شکل 3-17 : برچسب گذاری تصویر اسکلت بندی شده
شکل 3-18 : بخشی از فایل خروجی شناسایی خطوط
شکل 4-1 : مقادیر کانالهای رنگی در تصویر گرفته شده از جسم
شکل 4-2 :نرم افزار نوشته شده برای بدست آوردن نقاط نمونه از تصویر و مقادیر کانالهای رنگی متناظر نقاط از تصویر گرفته شده از جسم
شکل 4-3 : شبکه عصبی طراحی شده
شکل 4-4 : نمودار خطای آموزش شبکه برای تصویر الگو
شکل 4-5 : نمودار خطای آموزش شبکه برای تصویر الگوی تابیده شده روی شی
جدول 4-1 : قسمتی از اطلاعات خروجی شبکه پس از عمل گرد سازی
شکل 4-6 : فلوچارت مراحل تناظر یابی
جدول 4-2 : قسمتی از جدول امتیاز دهی به تصویر نقاط الگو و تصویر جسم
جدول 4-3 : قسمتی از جدول نقاط تناظر داده شده و اختلاف مختصات آنها
شکل 4-7 : تصویر یک جعبه تحت تابش
شکل 4-8 : شکل سه بعدی جعبه از روی برایند اختلاف مختصات دو نقطه (محور عمودی )
شکل 4-9 : تصویر یک ماوس تحت تابش
شکل 4-10 : شکل سه بعدی جعبه از روی برایند اختلاف مختصات دو نقطه (محور عمودی )
شکل 4-11 : تصویر یک گلدان تحت تابش
شکل 4-12 : شکل سه بعدی گلدان از روی برایند اختلاف مختصات دو نقطه (بدست آمدن شکل تقریبی نیم استوانه )
شکل الف -1 : محیط برنامه نویسی C# و راه حل به همراه پروژه های تولید الگو و پردازش تصویر و تولید نقاط نمونه برای ورودی شبکه عصبی
شکل الف -2 : تصویر یک جعبه رنگ
شکل الف -3 : تصویر فرم مربوط به ایجاد الگو در برنامه نوشته شده
شکل الف -4 : یک الگوی مناسب تولیدی توسط برنامه
شکل الف -5 : نمایی از فرم برنامه تهیه شده
شکل الف -6 : نمایی از برنامه پردازش تصویر در حال کار
شکل الف-7 : نمایی از برنامه در حال فعال بودن نمودار هیستوگرام و انجام عمل اکولایز کردن
شکل ب-1 :دو دستگاه مختصات الگو و تصویر در سیستم نوری نور ساختاریافته
شکل ب-2 : هندسه ساده سیستم نوری نور ساختاریافته
شکل ب-3 : هندسه مربوط به دوربین و پروژکتور H نقطه ای از جسم است که توسط پروژکتور روشن شده است
شکل ب-4 : مدل pinhole پروژکتور برای محاسبه پهنای خطوط

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
اسماعیل بلبل نژاد

گزارش نهایی پایان نامه رشته کامپیوتر - طراحی سایت پایگاه بسیج

پایان نامه رشته کامپیوتر طراحی سایت پایگاه بسیج

گزارش نهایی پایان نامه رشته کامپیوتر - طراحی سایت پایگاه بسیج

گزارش-نهایی-پایان-نامه-رشته-کامپیوتر--طراحی-سایت-پایگاه-بسیجاین سایت فعالیت های یک هیئت بسیج را پشتیبانی می کند و شامل اطلاعات و اخبار و مطالب مذهبی برای استفاده این عزیزان می باشد . این سایت با گرافیکی مطلوبی توسط ویژوال استودیو و دیتابیس SQL طراحی و پیاده سازی شده است.دانلود فایل

گزارش نهایی پایان نامه رشته کامپیوتر طراحی سایت پایگاه بسیج

فایل نهایی ورد گزارش پایانی رشته کامپیوتر

گزارش نهایی پایان نامه رشته کامپیوتر - طراحی سایت پایگاه بسیج

فهرست مطالب : 

مقدمه

فصل اول (معرفی نرم افزار Visual Studio 2010)
فصل دوم (معرفی بخش های مختلف سایت)
فصل سوم (نحوه کد نویسی سایت)
فهرست منابع و ماخذ

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
اسماعیل بلبل نژاد

بررسی ارتباط بین رضایت زناشویی و هوش همسران

بررسی ارتباط بین رضایت زناشویی و هوش همسران

بررسی ارتباط بین رضایت زناشویی و هوش همسران

بررسی-ارتباط-بین-رضایت-زناشویی-و-هوش-همسرانپایان نامه روانشناسی با موضوع بررسی ارتباط بین رضایت زناشویی و هوش همسران در 130 صفحه قابل ویرایش و جابجایی همراه با رفرنس دهی و پاورقی استاندارد به همراه پرسشنامه های مربوطهدانلود فایل

بررسی ارتباط بین رضایت زناشویی و هوش همسران

تعداد صفحات : 130 صفحه
فرمت : word , doc
قابل ویرایش و جابجایی دارد
رفرنس دهی و پاورقی استاندارد
به همراه پرسشنامه های مربوطه
بخشی از متن :
چکیده
پژوهش حاضر به منظور بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران صورت گرفته است. طرح پژوهش از نوع پس رویدادی بود و از طریق نمونه‎گیری در دسترس، 60 نفر زن و شوهر (30زوج ) انتخاب شدند .ابراز پژوهش شامل پرسشنامه 47 سوالی رضایت زناشویی Enrich و ماتریس های پیش رونده ریون بود. فرضیه تحقیق با استفاده از روش همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه ،در سطح اطمینان 99% دو فرضیه تحقیق یکی مبنی بر رابطه بین رضایت زناشویی و هوش مردان ودیگری مبنی بر رابطه رضایت زناشویی و هوش زنان رد و فرض صفر مورد قبول واقع شد. دو فرضیه تحقیق بعدی با استفاده از روش t استودنت مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه، هردو در سطح اطمینان 99% رد و فرض صفر مورد قبول واقع شد و این نتایج حاصل شد، بین رضایت زناشویی مردان و زنان و همچنین بین هوش مردان و زنان تفاوت معناداری وجود ندارد.
کلمات کلیدی : رضایت زناشویی، هوش همسران.
مقدمه
پیامبر اکرم (ص) فرمودند: هیچ چیز نزد خدا محبوبتر از خانه ای که به ازدواج آباد شود نیست و هیچ چیز نزد خدا منفورتر از آشیانه‌ای که در اسلام بوسیله طلاق از هم بپاشد نیست(مشکینی، 1359 ، ص182).
همسر‌گزینی، ازدواج، تشکیل خانواده، فرزند و تربیت او همه مراحلی از امتحان بزرگ الهی است که یکی پس از دیگری از راه می‌‌رسند و آدمی باکوله بار معرفت و اختیار، چنگ در ریسمان توکل الهی می‌زند تا به اوج قله‌های پر غرور تکامل قدم نهد و خود را بر کشد ، تا در نهایت راههای پر پیچ و خم زندگی مقام والای (و رضوان من الله اکبر )را احراز نماید. ادارة زندگی مشترک و تدبیر نیکوی خانواده، همچون سایر امور نیازمند دانش کافی،دل اگاهی و بصیرت است. موفقیت در این حوزه،مجاهدت و سعی وافر می‌طلبد ،تا بتواند بارقه‌های هدایت الهی را به سوی خود جذب کند،خانواده متعادل،یکی از آرمانهای تشکیل زندگی و آرزوی برتر هر زوج جوانی است (شرفی ،1377،ص 14).
زناشویی و تاسیس زندگی مشترک خانوادگی یک خواسته طبیعی است. که غرائزش در وجود انسانها نهاده شده‌است و این خود یکی از نعمتهای بزرگ الهی است (امینی،1363،ص 3).
یکی از انگیزه‌های زیبا و متعالی بشر ،گرایش او به تشکیل خانواده و داشتن فرزند است . زندگی خانوادکی بشر صددرصد طبیعی است .به این معنی که آفرینش انسان به گونه‌ای است که او را به طور فطری و طبیعی به سوی تشکیل کانون خانوادگی و داشتن فرزند سوق می‌دهد . شواهد تاریخی نشان می‌دهد که انسان در تمام طول تاریخ،زندگی خانوادگی داشته است (سادات ،1377،ص 17).
اندیشمندانی که تاریخ را از سر بصیرت مطالعه کرده‌اند بر این باورند که در طول تاریخ هیچ رسم و قانونی به اندازه همسر گزینی و تشکیل خانواده اهمیت نداشته است . علـت این حقیقت آن است که ازدواج یک امر نوعی است نه شخصی. یعنی هدف آن بقاوپرورش واستمرار نوع بشر است (سادات ،1377، ص 18).
پس از تشکیل خانواده زن و مرد از روی عشق و محبت در خدمت یکدیگر در می‌آیند و هر یک خود را وقف آسایش و راحتی دیگری می‌کند . در مرحلة بعد، این دو در خدمت پرورش و رفاه فرزندان قرار می‌گبرند وبه این ترتیب از حصار تنگ خودخواهی تنها برای خود کارکردن و جز خود کسی را ندیدن ، تا حدی خارج می‌شوند ، عواطف و ویژگیهای روحی آنها با قرار گرفتن در محدودة این پیوند صیقل می‌خورد و جز خود ، دغدغة کس دیگری نیز در درون آنها بوجود می‌آید . این تمرین مناسبی برای مبارزه با خودبینی و خودخواهی است که اولین شرط رشد و کمال آدمی به حساب می‌آید . بسیاری از نیازهای اساسی انسان در خانواده تأمین می‌شود : نیاز زیستی و غریزی به جنس مخالف ، نیاز به محبت ، عاطفه ، نیاز به داشتن فرزند و0000 (سادات ، 1377، ص 19 ) .
امروزه اختلال در نظام مقدس خانواده و بی‌اعتنایی به اصول ضروری و ارزشهای آن است که پایه های اصلی خود زمین را به تباهی کشیده و دوران معاصر را به نام (بیگانگی انسان از انسان ) که به بیماری غیر قابل علاج (بیگانگی انسان از خویشتن ) منتهی گشته است ، سزاوار نموده‌است . توقع یک جامعة صالح و مجتمع قابل تفسیر با (حیات اجتماعی معقول) بدون اصلاح نظام خانواده کاملاً بیجا و خلاف حقیقت است (انصاریان ، 1377 ، ص 3 ) .
در جامعة ما اهمیت آشنایی با و ظایف و حقوق همسران و راه و رسم زندگی زناشویی آن‌چنان که باید برای همگان روشن نشده و آموزش قبل از ازدواج جایگاه لازم خود را نیافته است . لازم است زوجین قبل از تشکیل خانواده با شرکت در کلاسهای آموزشی ویژه ، با مطالعه کتابهای مفید و کسب اطلاعات از افراد صاحبنظر ، آگاهیهای لازم را کسب کنند . با این گونه آموزشهای اولیه می‌توان از بروز بسیاری از مشکلات در خانواده‌ها پیشگیری کرد (سادات ، 1377 ، ص 42 ) .
طلاق کاخ سعادت زوجین را ویران می‌کند و برای فرزندان محنت و رنج پدید می‌آورد . سرنوشت کودک تیره می‌شود و او از هر یتیمی ، یتیم تر می‌شود . امکان اینکه زوجین خود پس از طلاق به راحتی برسند ، بسیار کم است . خلاصه آنکه کودک بیش‌از پدر و مادر قربانی حادثه طلاق است و بر عقل چنین والدینی که فقط به فکر خویشند و فرزند را فراموش می‌کنند باید شک کرد (قائمی ، 1368 ، ص 254 ) .
از نگاه نافذ امام علی (ع) مؤمن کسی است که علیرغم قلبی غمگین ، چهره‌ای پر‌نشاط دارد و این بهترین میزان و ضابطه برای ارزیابی لیاقت زن یا شوهر در زندگی مشترک است. برای تعادل در زندگی ، باید چون چشمه از درون جوشید و خرمی و زیبایی آفرید و به دیگران مسرت حیات عرضه نمود . باید دستی از آستین همت بیرون آورد و گرد و غبار افسردگی را از چهره‌ها (به ویژه همسر) زدود و گل لبخند را بر لبان آنان ، رویاند (شرفی ، 1377 ، ص 108 ) .
................
........
..
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول 1-1- تفسیر کیفی معادلهای هوشبر آزمون ماتریسهای پیشرو 7
جدول 1-4- یافته‎های توصیفی نمرات رضایت زناشویی وهوش مردان 123
جدول 2-4 - یافته‎های توصیفی نمرات رضایت زناشویی وهوش زنان 123
جدول 3-4- یافته‎های توصیفی نمرات رضایت زناشویی مردان وزنان 124
جدول 4-4- یافته‎های توصیفی نمرات هوش مردان وزنان 125
جدول 5-4- ضریب همبستگی بین رضایت زناشویی وهوش مردان 126
جدول 6-4- ضریب همبستگی بین رضایت زناشویی وهوش زنان 127
جدول 7-4- نتایج آزمون tمستقل برای رضایت زناشویی مردان وزنان 128
جدول 8-4- نتایج آزمون t مستقل برای هوش مردان وزنان 128فهرست نمودارها
عنوان صفحه 
نمودار 1-4 میانگین نمرات رضایت زناشویی وهوش مردان وزنان 124
نمودار 2-4 میانگین نمرات رضایت زناشویی مردان وزنان 125
نمودار 3-4 میانگین نمرات هوش مردان وزنان 126

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده
مقدمه 1
فصل اول :گستره علمی موضوع پژوهش
1- موضوع پژوهش 4
2- هدفهای پژوهش 4
3- امکان بررسی موضوع پژوهش واهمیت آن 5
4- سؤالهای پژوهش 5
5- فرضیه‎های پژوهش 6
6- متغیرها وتعریف عملیاتی آنها 6
خلاصه 8
فصل دوم:ادبیات وپیشینه تحقیق
تعریف رضایت 10 
تعریف رضایتمندی زناشویی 11
ازدواج 12
تعریف ازدواج 12
فوائد ازدواج 13
ازدواج دختر وپسر ریشه‎های دوران کودکی 14
افکار مسموم 17
بهداشت روانی 17
بهداشت روانی از دیدگاه اسلام وعرفان 20
مهمترین عوامل برای ازدواجهای موفق 20
پختگی روانی ورشد عاطفی فکری طرفین 20
طرز تفکر وعقاید وتمایلات 21
طرز تلقی ونگرشها 22
عقاید مذهبی 23
اختلافات طبقاتی 23
میزان تحصیلات 24
توافق وطرز فکر درباره امورجنسی 24
تولد فرزند 25
تعداد فرزندان 26
اخلاق 26
دخالت اطرافیان وبستگان 27
تفاوت سنی بین زن وشوهر 27
رابطه با اولیا 28
ویژگیهایی که در امر زناشویی نقش منفی دارد 29
وجوهی از اختلافات زناشویی 31
نیازهای احساسی زن ومرد 31
چگونه می‎توان در زندگی خوشبخت بود 32
نیاز اساسی ازدواج موفق 33
نقش زن در زندگی امروز 35
زن در نقش همسری 35
موقعیت زن در اسلام 36
ازدواج از نظر اسلام 37
سختگیری در مسئله ازدواج 38
اهداف والای ازدواج در اسلام 38
معیارهای انتخاب همسر 40
خواستگاری 42
مهریه 42
جهیزیه 43
عقد وعروسی 44
حقوق زن وشوهر 45
رفتار 46
گفتار 46
هدف زندگی ازدید قرآن 46
اساس رابطه زناشویی از نظر قرآن کریم 47
خانواده 48
تیپهای خانواده 49
خانواده متزلزل . 50
خانواده متعادل 50
خانواده متکامل 50
ویژگیهای ارتباط سالم زن و شوهر 51
ویژگیهای ارتباط ناسالم زن و شوهر 52
توصیه‎هایی برای زن وشوهرها 53
شیوه‎های کاربردی برای رسیدن به تفاهم 53
طلاق 54
خانواده گسسته 56
اختلافات خانوادگی 56
تاثیر فروپاشی ازدواج وجامعه 57
انواع عوارض بعد از طلاق 58
تدابیر اسلام برای پیشگیری از طلاق 59
هوش 60
تعریف هوش 60
وضعیت هوش در سازمان واعمال ذهنی 63
هوش عملی وهوش نظری 64
هوش واستعدادهای دیگر 65
ماهیت عامل g 67
تست هوش چیست 67
بهره هوشی (هوشبهر )چیست 67
بهره هوشی وتوانائیهای دیگر ذهنی 69
ماهیت هوش 70
الف- هوش بعنوان توان درک رابطه 71
ب- هوش بعنوان توان سازگاری با موقعیتهای جدید 71
پ- هوش بعنوان ظرفیت یادگیری 72
ت- هوش بعنوان قدرت وتفکر انتزاعی 72
عوامل موثر در رشد هوش 72
نقش محیط ووراثت در تشکیل هوش 73
1- وراثت وهوش 73
2- ازدواج میان خویشاوندان وهوش 75 
3- هوش چگونه به ارث میرسد 75
4- محیط وهوش 75
5- نقش زمان در تشکیل هوش 76
6- عوامل محیطی موثر در رشد هوش 77 
آزمون استانداردشده هوش 78 
آزمونهای هوش 80
آزمونهای گروهی 81 
آزمونهای فردی هوش 82
دیدگاه نظری مختلف از مفهوم هوش 83
نظریه‎های معاصر هوش 84
الف: نظریه‎های عاملی هوش 85 
نظریه دوعاملی اسپیرمن 86
نظریه سلسله مراتبی 87 
نظریه چند عاملی ترستون 88
نظریه سه بعدی گیلفورد 89 
نظریه کتل درباره هوش متبلور وهوش سیال 90
نظریه دوسطحی جنسن 91
ب: نظریه‎های فرایند مداری هوش 92
نظریه شناختی پیاژه درباره هوش 93
نظریه بازنمایی برونر 95
مروری بر نتایج تحقیقات به عمل آمده در زمینه رضامندی زناشویی درداخل وخارج کشور 95
خلاصه 107
فصل سوم: فرایند روش شناختی بررسی تجربه موضوع
1-انتخاب نمونه 114
1-1- جامعه مورد بررسی 114 
2-1 روش نمونه گیری 115
3-1 نمونه منتخب 115
2-ابزار وروش اجرای پژوهش 115
1-1 ابزار پژوهش 115
2-2 آزمون رضایتمندی زناشویی ENRICH 115
3-2روش نمره گذاری پرسشنامه رضایتمندی زناشویی ENRICH 119
4-2آزمون ماتریسهای پیشرونده ریون RAIVEN 120
5-2شیوه نمره گذاری ماتریسهای پیشرونده ریون RAIVEN 120
6-2 روش اجرای پژوهش 121 
3-طرح پژوهش وروشهای آماری 121
1-1- معرفی طرحهای پژوهش 121
1-2-روشهای آماری وتحلیل داده‎ها 121
خلاصه 122
فصل چهارم:ارائه وتحلیل نتایج کمی 
1-یافته‎های توصیفی 123
2-یافته‎های مربوط به تحلیل نتایج در چار چوب فرضیه‎ها 126
خلاصه 128
فصل پنجم : بحث ونتایج کمی
1-بحث وبررسی درباره یافته‎ها 130
2-تفسیر نهایی 131
3-محدودیتهای پژوهش 137
4-پیشنهادات 138
منابع 139
پیوستها
جدول داده‎های خام مردان 142
جدول داده های خام زنان 143
فهرست جدولها 
فهرست نمودارها

دانلود فایل
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
اسماعیل بلبل نژاد

بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و شادکامی در دانش آموزان متوسطه

بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و شادکامی در دانش آموزان متوسطه

بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و شادکامی در دانش آموزان متوسطه

بررسی-ارتباط-بین-هوش-هیجانی-و-شادکامی-در-دانش-آموزان-متوسطهپایان نامه روانشناسی با موضوع بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و شادکامی در دانش آموزان متوسطه در 86 صفحه با فرمت word قابل ویرایش آماده پرینت و صحافی دارای پاورقی و رفرنس دهی استاندارد و فاقد غلط املاییدانلود فایل

بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و شادکامی در دانش آموزان متوسطه

فرمت : word , doc
تعداد صفحات: 86
قابل ویرایش و جابجایی
فاقد غلط املایی
رفرنس دهی و پاورقی استاندارد
فهرست مطالب :
چکیده.............................................................................8
فصل اول : طرح تحقیق 
1-1 : مقدمه ..................................................................10
2-1 : بیان مسله .............................................................11
3-1 : اهمیت موضوع ........................................................13
4-1 : سوالات پژوهشی ...................................................13
5-1 : تعریف عملیاتی واژه ها .............................................14
فصل دوم: پیشنه ی تحقیق 
1-2 : اعتماد به نفس بیرونی ...........................................16
2-2 : بهترین راه برای تقویت اعتماد به نفس بیرونی...............16
3-2: اعتماد به نفس درونی ...............................................16
1-3-2 : تعریف عزت نفس ..................................................18
فصل سوم:روش تحقیق 
1-3 : روش تحقیق .........................................................64
2-3 : جامعه آماری .........................................................64
3-3 : روش نمونه گیری ...................................................64
4-3 : ابزار سنجش .........................................................65
5-3 : روش جمع آواری اطلاعات ........................................67
6-3 : روش تجزیه و تحصیل اطلاعات ..................................67
فصل چهارم: نتایج تحقیق 
1-4 : توزیع فراوان جنست.................................................70
2-4: شاخصهای توصیفی عزت نفس و یادگیری.....................70
3-4 : شاخصهای توصیفی عزت نفس و یادگیری برای دختران و پسران .......................71
4-4: همبستگی عزت نفس با یادگیری ...............................72
5-4: بین عزت نفس و یادگیری در دانش آموزان پسر رابطه معکوس وجود دارد .........72
6-4: همبستگی عزت نفس با یادگیری در پسران .................72
7-4: بین عزت نفس و یادگیری دانش آموزان دختر رابطه معکوس وجود دارد .............73
8-4: همبستگی عزت نفس با یادگیری در دختران ....................73
9-4: آزمون T برای مقایسه میانگین عزت نفس دختران و پسران .74
10-4: آزمون T برای مقایسه میانگین یادگیری دختران و پسران ...75
فصل پنجم : 
1- 5 : نتیجه گیری و بحث .................................................77
2-5 : محدودیت ها ..........................................................78
3-5 : پیشنهادات ............................................................78
منابع و ماخذ ...................................................................81
پرسشنامه .....................................................................83

چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش هیجانی وشادکامی در دانش آموزان متوسطه بود . بدین منظور ازجامعه آماری دانش آموز ان 200 نفر بطور تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند . دراین پژوهش از پرسشنامه هوش هیجانی و شادکامی آکسفورد استفاده شد . نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین هوش هیجانی و شادکامی ارتباط معنادار دارد. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که هوش هیجانی و شادکامی در مجموع 54 درصد شادکامی آنان را به طورمعناداری تبیین می کند(P<0/05).
کلمات کلیدی : هوش هیجانی، شادکامی، دانش آموزان متوسطه.

1-1 مقدمه
نقش و کارگر مدارس در آستانه هزاره ی سوم میلادی تغییر و جهش چشمگیری پیدا کرده است افزدن برایفای نقش سنتی مدارس مبنی بر تربیت افرادی فرهیخته مدارس عهده‌دار پرورش شهروندانی مسوؤل و رشد یافته و برخوردار از مهارت‌های اجتماعی و عاطفی نیز هستند (پلیتری ، 2006). از این‌رو توجّه جدّی و همه جانبه به عواملی که بستر لازم جهت دستیابی به این هدف را فراهم می‌سازند، اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. بدین منظور توجّه جدّی به رشد عاطفی و اجتماعی دانش‌آموزان یکی از راهبردهای اساسی در نیل به این هدف بشمار می‌رود. 
رویکرد یادگیری اجتماعی- عاطفی مبتنی بر این باور است که کلیة فرایندها و بخش‌های یک نظام آموزشی اعمّ از طرّاحی و برنامه‌ریزی آموزشی و درسی، مدیران، معلّمان، کارکنان، و مطالب و موضوعات درسی می‌بایست در خدمت آموزش و بهبود مهارت‌های اجتماعی و عاطفی یادگیرندگان، ‌قرار گیرند. آموزش مهارت‌های هوش هیجانی «قطعه گمشده» آموزش‌های اجتماعی و هیجانی است که از ذهن بسیاری از معلمان مغفول مانده است. محیط اجتماعی مدرسه نمونه کوچکی از نظام اجتماعی جامعه تلقی می‌گردد. روابطی که دانش‌آموزان با معلمان و همسالان خود در مدارس برقرار می‌کنند، نقش اساسی در اکتساب نگرش‌ها، باورها و ارزش‌های بنیادین اجتماعی دارد و درک دانش‌آموزان را از جامعه و محیطی که در آن قرار دارند، تحت تاثیر قرار می‌دهد. مدرسه یکی از مهمترین بافت‌های یادگیری مهارت‌های هیجانی است. آموزش هیجانی می‌تواند از طریق گستره‌ای از تلاش‌ها مانند آموزش کلاسی، فعالیت‌های فوق‌برنامه، جو و شرایط حمایتی مدرسه، و درگیر کردن دانش‌آموزان، معلمان و والدین در فعالیت‌های اجتماعی صورت گیرد. در صورتی که فرآیند اجتماعی شدن و رشد مهارت‌های هیجانی در محیط اولیه خانواده مطلوب نباشد، این امکان وجود دارد تا مدارس از طریق آموزش‌های ترمیمی به جبران این کاستی‌ها بپردازند. براین اساس بسیاری از مربیان و روانشناسان نسبت به توجه و توسعه آموزش مهارت‌های اجتماعی و هیجانی در مدارس تاکید کرده‌اند (به نقل از مایر و سالووی، 1997).
تحوّلات عظیمی که در حوزه‌های هوش و هیجان رخ داده دیدگاه‌های سنّتی را زیر سؤال برده و بر ارتباط نزدیک و درهم تنیدة هوش و هیجان تأکید نموده است. از پیشگامان این تحوّلات در حوزة هوش می‌توان به گاردنر (1983 به نقل از اشترنبرگ ، 2001) اشاره کرد و در حوزة هیجان از کشفیّات ژوزف ‌لی دوکس (به نقل از گلمن ، 1379) نام برد. امّا اوج این تحوّلات به مطرح شدن مفهوم «هوش هیجانی » توسط سالووی و مایر (1990)، برمی‌گردد که آشکارا بر در هم‌تنیدگی هوش و هیجان تأکید می‌کنند. از نظر آنها «هوش هیجانی» عمدتاً به عنوان توانایی فرد در بازنگری احساسات و هیجان‌های خود و دیگران، تمیز قایل شدن میان هیجان‌ها و استفاده از اطلاعات هیجان‌ها در حلّ مسئله و نظم‌بخشی رفتار تعریف می‌شود (سالوی و مایر، 1990).
با توجه به حسّاسیت دورة نوجوانی و اطلاق دورة طوفان و فشار به آن، غالباً نوجوانان درگیر نوسانات پرشور عاطفی هستند، دوران نوجوانی با شور و هیجان، احساس‌های متناقض،‌ تحریکات فیزیولوژیکی و عواطفی پر تنش همراه است. این دوران حسّاس نقش بسیار مهمی در شکل دادن به شخصیّت آیندة او دارد. از این‌رو آموزش مهارت‌های هوش هیجانی به نوجوانان می‌تواند به آنان در مدیریت هیجان‌ها و احساسات خود و بهبود روابط با دیگران و در نهایت افزایش کارایی شخصی و پیشرفت فردی و تحصیلی آن تأثیرگذار باشد.(ذراتی ،ایران ،1384)
2-1: بیان مسئله 
با توجه به اهمیت و ارزش شادکامی در بین متخصصان و دانشمندان آموزش و پرورش و علاقه به رشد و گسترش آن در بین دانش آموزان و آموزشگاه ها و بررسی ارتباط آن با عوامل مختلف که ممکن است موجب افزایش یا کاهش شادکامی دانش آموزان شود مثل هوش هیجانی که یکی از مسائل مهم در بین افراد جامعه خصوصا دانش آموزان می باشد و نیاز به رشد و گسترش آن احساس می شود و سبک های یادگیری مختلف که دانش آموزان دارند و به قول ساموئل مسبک که می گوید :« دانش آموزان از نظر گستردگی توجه و در نتیجه وسعت و صراحت آگاهی و اطلاعات با یکدیگر متفاوت هستند »
باعث تفاوت در شیوه تفکر و یادگیری دانش آموزان می شود و یکی از موضوعات مهم در آموزش و پرورش دانش آموزان است (کدیور 1386) . 
...........................
...................
.......
3-1: ضرورت انجام پژوهش
با نگاهی به زندگی بشر در طول زندگی ، متو جه خواهم شد که استفاده از نیرو تفکر و اندیشه او را از سایر موجودات عالم خاکی ممتایز کرده است مسایلی از قبل: کشف آتش ،استفاده از ابزارهای سنگی و پس از آن بکا ر گیری ملزمات فلزی ... همه نماینگر فکر خلاق و نو آور بشر در طول تاریخ است .
.................
........
..
منابع و ماخذ
.............
.......
..
پرسشنامه ها

دانلود فایل
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
اسماعیل بلبل نژاد

بررسی مالی مجتمع صنعتی سیمان آبیک

بررسی مالی مجتمع صنعتی سیمان آبیک (پایان نامه دورة کارشناسی)
بررسی مالی مجتمع صنعتی سیمان آبیک (پایان نامه دورة کارشناسی) چکیده : موضوع تحقیقی که در پیش روی شماست حاصل بررسی ...
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
اسماعیل بلبل نژاد

بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی

بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی
بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی چکیده : بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی انسان ...
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
اسماعیل بلبل نژاد

اعسار و آثار فقهی و حقوقی آن

اعسار و آثار فقهی و حقوقی آن

اعسار و آثار فقهی و حقوقی آن

دسته: فقه و حقوق اسلامی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 209 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 151

کلمۀ اعسار مصدر باب افعال از ریشۀ «عسر» به معنای فقیر شدن و نیازمندی است در اصطلاح حقوقی صفت کسی است که تاجر نباشد

قیمت فایل فقط 45,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پرداخت و دانلود

نمونه مقاله

چکیده

در طبیعت آفرینش انسان ، جامعه‌ای متحد و متفق که امت واحده‌ای را تشکیل می‌دادند پدیدار شد در این اجتماع بدوی بشراختلاف درامور دنیوی وتضاد دراندیشه وعقاید وجود نداشت. لیک باگسترش تدریجی جامعه انسانی، تضاد و تعارض بین انسانها در بهره‌برداری از منابع مادی حیات ایجاد شده در همین مرحله  بشر احساس کرد نیازمند مجموعه قواعد و قوانین صحیحی است که بتواند این اختلاف فطری را مرتفع کند و راه سعادت و کمال انسانی را ظاهر سازد. همگام با رشد و تکامل تدریجی اجتماعی و بروز تضاد اجتناب‌ ناپذیر بین مردم با لطف الهی ، انبیاء عظام مامور می‌شوند به منظور هدایت تشریحی بنی آدم مجموعه حدود ومقررات راهنمای دنیوی و اخروی را در لباس دین بر مردم عرضه نمایند. بدین ترتیب تشریع وقانون‌گذاری مذهبی همراه با اعجاز و نشانه‌های محکم با رسالت حضرت نوح(ع) آغاز می‌گردد و متعارف آن حضرت ، پیام‌آوران وی منطبق با مقتضیات زمان ، مقررات کاملتری را برای بشر به ارمغان می‌آورند و سرانجام با بعثت خاتم‌‌الانبیا شرایع الاسلام ناب محمدی(ص) تبیین ولطف و نعمت الهی به کمال می‌رسد.

کلمۀ اعسار مصدر باب افعال از ریشۀ «عسر» به معنای فقیر شدن و نیازمندی است. در اصطلاح حقوقی صفت کسی است که تاجر نباشد و به جهت کافی نبودن دارایی و یا دسترسی نداشتن به آن قدرت دادن بدهی‌های خود یا هزینه‌های دادرسی را نداشته باشد. در فقه واژۀ اعسار، افلاس استفاده می‌شود. از واژۀ اعسار در قوانین موضوعه و محاکم قضایی استفاده می‌شود.  بعد از تصویب قانون اعسار طبق مادۀ 39:«از تاریخ اجراء این قانون دیگر دعوایی به عنوان دعوی افلاس، پذیرفته نخواهد شد.»

قیمت فایل فقط 45,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پرداخت و دانلود

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
اسماعیل بلبل نژاد

کانال تلگرام فروشگاه ما

کانال تلگرام ما را به دوستان و آشنایان معرفی نمایید

کانال تلگرام ما عمومی بوده و عنوان آن :

خرید پایان نامه دفاع نشده مقاله پروپوزال پاورپوینت طرح توجیهی


آدرس کانال تلگرام فروشگاه:

https://t.me/sellfiles


ما را علاوه بر ارسال لینک می توانید با عبارت زیر به بقیه معرفی نمایید:

@sellfiles

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
اسماعیل بلبل نژاد

طرح به آب اندازی و از آبگیری برای یک شرکت کشتی سازی

طرح به آب اندازی و از آبگیری برای یک شرکت کشتی سازی 
این طرح به صورت یک فایل PDF و در 22 صفحه ارائه و همچنین این تحقیق برای دانشجویان مهندسی دریا و مهندسین کشتی سازی بسیار مفید می باشد.خرید و دانلود محصول

1396/06/25


طرح , به , آب , اندازی , و , از , آبگیری , برای , یک , شرکت , کشتی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
اسماعیل بلبل نژاد

بررسی عوامل موثر بر سرقت نوجوانان

پایان نامه کارشناسی رشته مددکاری اجتماعی با عنوان بررسی عوامل موثر بر سرقت نوجوانان

پایان نامه کارشناسی رشته مددکاری اجتماعی با عنوان بررسی عوامل موثر بر سرقت نوجواناندسته: علوم اجتماعی 
فرمت فایل: doc 
حجم فایل: 307 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 115 

موضوع پایان نامه ی حاضر، بررسی عوامل موثر بر ارتکاب سرقت در میان نوجوانان کانون اصلاح و تربیت استان تهران استسوال اساسی پژوهش حاضر این است که آیا بین نوجوانان سارق و غیرسارق به لحاظ متغیرهای مورد بررسی تفاوت وجود دارد؟

قیمت فایل فقط 57,000 تومان

خرید

پایان نامه کارشناسیرشته مددکاری اجتماعیبا عنوانبررسی عوامل موثر بر سرقت نوجوانان

چکیده پایان نامه:
موضوع پایان نامه ی حاضر، بررسی عوامل موثر بر ارتکاب سرقت در میان نوجوانان کانون اصلاح و تربیت استان تهران است.سوال اساسی پژوهش حاضر این است که آیا بین نوجوانان سارق و غیرسارق به لحاظ متغیرهای مورد بررسی تفاوت وجود دارد؟بررسی مساله ی نوجوانان از جهات مختلف حائز اهمیت و ضروری است، از دید انسان دوستانه به منظور جلوگیری از تباهی بسیاری از فرزندان و آینده سازان این مملکت، از دیدگاه مددکاری اجتماعی به منظور پیشگیری ثانویه از جرم و جنایت های بزرگتر و از دید اقتصادی بمنظور صرف هزینه های اقتصادی مربوط به دستگیری، محاکمه، اصلاح، بازپروری .
بنابراین هدف این پژوهش مشخص نمودن وضعیت سرقت در جامعه مورد بررسی و خصوصا افراد مورد مطالعه و شناخت نوع سرقت و پی بردن به علل و عوامل موثر در این پدیده می باشد.جهت پی بردن به عوامل موثر از متغیرهای جامعه شناختی نظیر(پایگاه اقتصادی اجتماعی و فرصت های خانوادگی)از متغیرهای روانشناسی اجتماعی نظیر(بعد خانوار، ساخت خانواده، محل تولد)استفاده شده است.که از درون این نظریه ها 9 متغیر جهت شناسایی و پی بردن به عوامل موثر در این پدیده طراحی شده است که متغیرهای مورد بررسی بین دو گروه سارق و غیرسارق عبارتنداز:
پایگاه اقتصادی اجتماعی، فرصت های خانوادگی، ارتباط با سارقین در میان دوستان و در خانواده، پیوند با خانواده و با جامعه، محل تولد، بعد خانوار، ساخت خانواده.روش تحقیق، روش پیمایشی از نوع علی مقایسه ای بوده و تکنیک مورد استفاده در جمع آوری داده ها پرسشنامه می باشد که محقق با مراجعه به کانون اصلاح و تربیت استان تهران، اطلاعات را جمع آوری کرده است.نمونه گروه سارق به دلیل محدودیت جامعه آماری از نوع نمونه در دسترس یا پوشش کامل می باشد و شامل کلیه ی نوجوانان 18-12 ساله ای است که در زمان انجام پژوهش در کانون اصلاح و تربیت شهر تهران می باشد که جمعا 25 نفر می باشند.نمونه غیرسارق این پژوهش به روش نمونه گیری خوشه ای در مرحله ای انتخاب شده است که شامل دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی منطقه 15 شهرداری استان تهران با تعداد 25 نفر است.تجزیه و تحلیل داده ها با برنامه ریزی آماری spss  و با استفاده از آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد و آمار استنباطی(خی دو)انجام میشود. 
کلمات کلیدی:

جرم

بزهکاری

سرقت نوجوانان

مددکاری اجتماعی

ارتکاب جرم وجنایت

روانشناسی اجتماعی

1مقدمه: 
هیچکـس از مادر مجرم متولد نمی شود . خداوند همه بندگان خود را پاک و بی آلایش می آفریند انسان در دوران اولیه زندگی خود معصوم است و اگر به گناهی آلوده شود از محیط خانوادگی اجتماع ، و محیط پرورشی و... است . ریشه ها و علل وعوامل ناهنجاریهـا باید مـورد مطالعه قرارگیرد و برای از بیـن بردن و یـا کاهش اینگونه بیماری های اجتماعی که مانند بیماری های جسمی مسری هستند ، اگر از ابتدا وقوع جرم به فکر اصلاح و از بین بردن علل ارتکاب جرم بیفتیم ممکن است به دیگران سرایت نکند. راه درست برای پیشگیری، انجام مطالعات علمی برای شناخت ریشه و علل اینگونه جرایم بزهکاری است.
 ریشه درد بیشتر درجامعه است نه فرد، باید به فکر بود و راهی پیدا کرد که از ارتکاب روزافزون جرایم جلوگیری کرد. مجازات وشکنجه جلوی ارتکاب جرایم را نگرفته است و دیده شده کسی که مرتکب خلافی شده وبه زندان سپرده شده است، اگر بار دوم به زندان بیفتد مدتی زندانی بودنش طولانی ترشده است، چون جرمش سنگین تر بوده وبرای بار سوم و چهارم با ارتکاب جرایم سنگین تری، مدت بیش تری را نیز درزندان سپری خواهد کرد پس می توان گفت زندان ممکن است برای برخی مردم آموزشگاه مناسبی برای فراگیری جرایم سنگین تر بوده چون درکنار مجرمین با سابقه زندگی می کنند.
نامتعادل بودن شرایط اقتصادی واجتماعی عامل دیگری برای ارتکاب جرم وجنایت است اگر علل ارتکاب جرایم بیماری های روانی باشد اینگونه بیماریها هم از وضع نابسامان جامعه ناشی می شود.درجامعه ای که ارزش انسانها به میزان ثروت ودارایی اوست نه به میزان آگاهی فکری هرکس برای کسب موفقیت های اجتماعی پس به هر طریقی که شده حتی از راه نامشروع درصدد کسب پول بیش تر گام برمی دارد وحتی به خاطر به دست آوردن پول بیشتری به ارزشهای معنوی انسان وسایر امورپشت پا می زند. برای جلوگیری از تکرار جرم بایستی زمینه های لازم را برای برگشت بزهکاران به زندگی متعارف فراهم ساخت- مانند بهسازی محیط خانواده، اشتغال، سرپرستی درست نوجوانان، کم کردن فاصله طبقاتی درجامعه که مجموعه این عوامل سبب بازسازی نوجوانان بزهکارشده و وی قادر به بازگشت به بطن جامعه شده واز سوی دیگر جامعه نیز باید زمینه را برای بازگشت آنان فراهم کند. 
فهرست مطالب
    چکیده پایان نامه
1-   فصل اول
مقدمه ............................................11-1
بیان مسئله .............................................41-2
انگیزه پژوهش .......................................71-3
هدف پژوهش ........................................81-4
اهمیت وضرورت پژوهش.....................91-5
6-1فایده پژوهش.......................................10
2-   فصل دوم
مقدمه .................................................11 2-1
2-2تاریخچه ی سرقت در جهان ..........12

تاریخچه ی سرقت در ایران .............132-3

تعریف بزهکاری ..................................142-4

تعریف سرقت ......................................152-5

سرقت در کودکان و نوجوانان ..........162-6
دزدی برحسب عادت .........................172-7
علائم و نشانه های سرقت ................182-8
علل سرقت ..........................................192-9
درمان سرقت ...................................21-10

سرقت از دیدگاه جرم شناسان .....212-11

سرقت از دیدگاه قرآن و روایات ...222-12

سرقت و آثار زیانبار آن بر فرد و جامعه ...........23-13

14-2نظریه امیل دورکیم .......................29
نظریه ساخت اجتماعی و آنومی رابرت.ک.مرتن ......322-15
نظریات مارکس و انگلس ...............342-16
نظریه ویلهلم بنگر ...........................362-17
نظریه یادگیری اجتماعی ...............382-18
19-2مروری بر پژوهش های انجام شده................39 

20-2نقش مددکاران اجتماعی در پیشگیری از جرم...........41

اصول مددکاری ...............................422-21
چارچوب نظری ................................432-22
23-2مدل نظری .......................................45
فرضیه های پژوهش .......................462-24
3- فصل سوم
مقدمه ..................................................47-1
روش پژوهش ......................................493-2
جمعیت آماری ...................................503-3
روش نمونه گیری ..............................523-4
واحد پژوهش.......................................533-5
ابزار و نحوه جمع آوری اطلاعات ....543-6
7-3اعتبار و روایی......................................55
8-3روش تجزیه و تحلیل داده ها...........56
تعریف مفاهیم ....................................563-9
4- فصل چهارم
مقدمه .................................................. 604-1
یافته های توصیفی ...........................61 4-2
3-4یافته های تحلیلی .............................92
5- فصل پنجم
  1-5مقدمه ................................................98
نتایج پژوهش .....................................99 5-2
پیشنهادات ........................................1035-3
4-5پیشنهاد برای پژوهش های آتی ..105
منابع و مأخذ ....................................106  

قیمت فایل فقط 57,000 تومان

خرید

برچسب ها : پایان نامه کارشناسی رشته مددکاری اجتماعی با عنوان بررسی عوامل موثر بر سرقت نوجوانان , ارتکاب جرم وجنایتسرقت در کودکان و نوجوانان , دانلود پایان نامه کارشناسی رشته مددکاری اجتماعی با عنوان بررسی عوامل موثر بر سرقت نوجوانان , تاریخچه ی سرقت در ایران , سرقت از دیدگاه جرم شناسان , سرقت و آثار زیانبار آن بر فرد و جامعه , نقش مددکاران اجتماعی در پیشگیری از جرم , سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا , انجام پروژه و پایان نامه کارشناسی رشته مددکار

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
اسماعیل بلبل نژاد
بنر 120 در 240
بنر معرفی filesell
فروشگاه ساز فایل و همکاری در فروش سل یو