فروشگاه خرید دانلود فایل

فروش پایان نامه مقاله پروژه نرم افزار فیلم آموزشی کتاب های آموزشی تحقیق دانش آموزی

۵ مطلب در تیر ۱۳۹۵ ثبت شده است

مقایسۀ اثر تصویرسازی توجه درونی و بیرونی بر اجرا و یادگیری یک تکلیف ردیابی

مقایسۀ اثر تصویرسازی توجه درونی و بیرونی بر اجرا و یادگیری یک تکلیف ردیابی

مقایسۀ اثر تصویرسازی توجه درونی و بیرونی بر اجرا و یادگیری یک تکلیف ردیابیدسته: تربیت بدنی 
بازدید: 2 بار 
فرمت فایل: docx 
حجم فایل: 347 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 85 

پژوهش کارشناسی ارشد تربیت بدنی مقایسۀ اثر تصویرسازی توجه درونی و بیرونی بر اجرا و یادگیری یک تکلیف ردیابی

خرید

پژوهش  کارشناسی ارشد تربیت بدنی مقایسۀ اثر تصویرسازی توجه درونی و بیرونی بر اجرا و یادگیری یک تکلیف ردیابی

بسیار کامل و آماده صحافی

عنوان                                                                                                         صفحه

فصل اول: طرح تحقیق

مقدمه........................................................................................................... 2

بیان مسئله...................................................................................................... 4

ضرورت و اهمیت تحقیق....................................................................................... 6

اهداف تحقیق................................................................................................... 8

فرضیات تحقیق.................................................................................................. 8

محدودیت­های تحقیق............................................................................................ 9

واژه­ها و اصطلاحات............................................................................................ 9

فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق

مقدمه......................................................................................................... 12

تعریف توجّه.................................................................................................... 12

تاریخچۀ توجّه.................................................................................................. 13

نظریه­های توجّه................................................................................................ 14

کانون توجّه..................................................................................................... 19

شیوه­های توجّه............................................................................................... 19

ویژگی­های توجّه................................................................................................ 20    

هوشیاری و توجّه.............................................................................................. 21

توجّه­ انتخابی................................................................................................... 22

توجّه و سطح مهارت.......................................................................................... 22

رابطه توجّه و سطح مهارت................................................................................... 22

رابطۀ توجه و اجرا.............................................................................................. 23

دستورالعمل­های آموزشی و توجّه........................................................................... 24

تصویرسازی ذهنی چیست.................................................................................. 25

چگونگی انجام تصویرسازی ذهنی......................................................................... 26

انواع تصویرسازی ذهنی..................................................................................... 26

موارد استفاده از تصویرسازی ذهنی و آثار آن........................................................... 29

نظریه­ های تصویرسازی ذهنی............................................................................ 31

شیوه­ های توسعۀ برنامه تمرین تصویرسازی ذهنی................................................... 38

کاربردهای تصویرسازی ذهنی............................................................................. 39

افزایش مهارت­ های روان­شناختی......................................................................... 39

تحقیقات مربوط به توجّه..................................................................................... 41

تحقیقات مربوط به تصویرسازی ذهنی..................................................................... 53

تحقیقات مربوط به تصویرسازی کانون توجّه............................................................... 62

نتیجه­ گیری.................................................................................................... 64

 

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه........................................................................................................... 67

روش تحقیق.................................................................................................... 67

جامعه و نمونۀ آماری.......................................................................................... 67

متغیّرهای تحقیق.............................................................................................. 67

ابزار اندازه­گیری و روش جمع­ آوری اطلاعات............................................................... 68  

روش اجرای تحقیق............................................................................................ 72

روش آماری و شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات.............................................................. 75

 

تجزیه و تحلیل اطلاعات و یافته­ های تحقیق فصل چهارم:

مقدمه.......................................................................................................... 77

توصیف داده ­ها................................................................................................ 78

آزمون فرضیۀهای آماری...................................................................................... 80

فرضیۀ اول...................................................................................................... 80

فرضیۀ دوم..................................................................................................... 81

فرضیۀ سوم.................................................................................................... 82

فرضیۀ چهارم.................................................................................................. 83

فرضیۀ پنجم.................................................................................................... 84

فرضیۀ ششم................................................................................................. 85

فصل پنچم: بحث ونتیجه­ گیری

مقدمه.......................................................................................................... 87

نتایج تحقیق.................................................................................................... 87

بحث ونتیجه­ گیری داده­ های تحقیق...................................................................... 88

پیشنهادات پژوهشی........................................................................................ 91

پیشنهادات آموزشی......................................................................................... 91

 

فهرست جداول                                                                                         صفحه

جدول 1-3 : نوع فعالیت­های گروه­های سه­ گانه پژوهش...............................................73

جدول 2-3 : طرح کلّی روش اجرای تحقیق............................................................. 74

جدول 1-4 : اطلاعات توصیفی گروهها در تکلیف ردیابی.......................................... 78

جدول 2-4 : اختلاف نمرۀ پیش­ آزمون و پس ­آزمون گروه تصویرسازی توجّه درونی در مرحلۀ فراگیری ....... 80

جدول 3-4 : اختلاف نمرۀ پیش­ آزمون و پس ­آزمون گروه تصویرسازی توجّه بیرونی در مرحلۀ فراگیری .......81

جدول 4-4 : نمرۀ تفاضل پیش ­آزمون از پس­ آزمون گروه­های سه­ گانه.............................. 82

جدول 5-4 : اختلاف نمرۀ پس ­آزمون و آزمون یادداری گروه تصویرسازی توجّه درونی در مرحلۀ یادداری..... 83

جدول 6-4 : اختلاف نمرۀ پس ­آزمون و آزمون یادداری گروه تصویرسازی توجّه بیرونی در مرحلۀ یادداری ... 84

جدول 7-4 : نمرۀ تفاضل پس ­آزمون از آزمون یادداری گروه­های سه­ گانه....................... 85

 

فهرست نمودارها                                                                                     صفحه

 

نمودار 1-4 : نمودار میانگین سن آزمودنی­ ها در گروه­های سه­ گانه................................. 79

نمودار2-4 : نمودار میانگین نمرۀMIQ _R  آزمودنی ­ها در گروه­های سه­ گانه........................ 79

نمودار3-4 : اختلاف نمرۀ پیش آزمون و پس آزمون گروه تصویرسازی توجه درونی در مرحلۀ فراگیری .......... 80

نمودار 4-4 : اختلاف نمرۀ پس­آزمون وآزمون یادداری گروه تصویرسازی توجّه درونی در مرحلۀ یادداری ........ 81

نمودار 5-4 : اختلاف نمرۀ پیش آزمون و پس آزمون گروه تصویرسازی توجه بیرونی در مرحلۀ فراگیری ........ 82

نمودار 6-4 : اختلاف نمرۀ پس­آزمون وآزمون یادداری گروه تصویرسازی توجّه بیرونی در مرحلۀ یادداری ....... 83

نمودار 7-4 : رونـد پـیشرفت گـروه‌ها در طی مراحل پیش­آزمون و پس­آزمون در تکلیف ردیابی...... 84

نمودار8-4: رونـد پـیشرفت گـروه‌ها در طی مراحل پس­آزمون و ­آزمون یادداری در تکلیف ردیابی ...85

 

فهرست شکل­ ها                                                                               صفحه

         

 شکل 1-2 : استفاده از توجّه در مراحل مختلف پردازش بر اساس تئوری­های مختلف تک ­کانالی... 16

شکل 2-2 : مقدار بالقوۀ منابع پردازش و ساختار آن­ها از منابع پردازشی در توجّه ویکنز و

همکاران 1984....................................................................................... 18

شکل 1-3 : صفحۀ نمایش نرم­افزار با امکانات مربوط.......................................... 69

شکل 2-3 : وارد کردن مشخصات فردی آزمودنی­ها............................................ 69

شکل 3-3 : مشخصات کامل آزمون ایجاد شده.............................................. 70

شکل 4-3 : ایجاد مراحل مختلف (فراگیری، یادداری) ...................................... 70

شکل 5-3 : اجرای آزمون و نتیجۀ پایانی آن................................................... 71

شکل 6-3 : انتقال و ذخیرۀ اطلاعات به­دست آمده در نرم­ افزا.............................. 71

شکل 7-3 : تصویر دستگاه تعقیب­ سنج.......................................................... 72

خرید

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
اسماعیل بلبل نژاد

پایان نامه همراه با مقاله ارشد تربیت بدنی با موضوع تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال

پایان نامه همراه با مقاله ارشد تربیت بدنی با موضوع تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال

پایان نامه همراه با مقاله ارشد تربیت بدنی با موضوع تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال
پایان نامه ارشد تربیت بدنی با موضوع تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال همراه با یک مقاله استخراج شده از خود پایان نامه قابل ویرایش 
دسته: علوم انسانی 
بازدید: 1 بار 
فرمت فایل: docx 
حجم فایل: 1317 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 77

قیمت فایل: 99,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پرداخت و دانلود

تحقیق ارشد تربیت بدنی با موضوع :

تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال

همراه با یک مقاله استخراج شده از خود تحقیق

فهرست مطالب :

فصل اول: مقدمه و معرفی پژوهش

مقدمه ......................................................... 3

بیان مسئله ................................................. 5

اهمیت و ضرورت پژوهش................................... 7

هدف های پژوهش........................................... 7

فرضیه های پژوهش........................................ 8

پیش فرض های پژوهش....................................... 8

محدودیت های پژوهش......................................... 8

تعریف واژه ها و اصطلاحات پژوهش................................. 9

فصل دوم: پیشینه پژوهش

مقدمه .......................................................... 12

مبانی نظری پژوهش..................................... 12

فیزیولوژی بسکتبال............................................ 12

حداکثر اکسیژن مصرفی............................................ 14

اسید لاکتیک در تمرینات بسکتبال....................................... 15

میزان درک فشار............................................... 16

انباشتگی اسید لاکتیک........................................... 16

سرعت دفع اسید لاکتیک......................................... 17

کنترل اسید لاکتیک هنگام فعالیت................................. 17

مفهوم خستگی و مفهوم غلظت لاکتات خون بالا................... 18

مفهوم ضربان قلب بالا.......................................... 24

مفهوم فشار خون بالا........................................... 25

مفهوم دقت..................................................... 26

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

مقدمه ..................................................... 31

روش پژوهش ............................................. 31

جامعه آماری پژوهش....................................... 31

متغیرهای پژوهش.......................................... 31

متغیرها مستقل............................................. 31

متغیرهای وابسته.......................................... 32

ابزار و وسایل اندازه گیری مورد استفاده در پژوهش ............ 33

اندازه گیری ویژگی های بدنی.................................. 33

نحوه جمع آوری اطلاعات....................................... 34

افزایش غلظت لاکتات خون....................................... 35

افزایش ضربان قلب.............................................. 35

افزایش فشار خون............................................... 35

روشهای آماری............................................... 35

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل یافته های پژوهش

مقدمه..................................................... 38

آمار توصیفی........ 39

تجزیه و تحلیل داده ها....................................... 39

بررسی توصیفی داده ها..................................... 41

آمار استنباطی.............................................. 48

بررسی فرضیه ها........................................... 49

آزمون فرضیه ها........................................... 51

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

مقدمه.......................................................... 55

خلاصه پژوهش............................................. 55

بحث و نتیجه گیری.......................................... 57

پیشنهاد برخاسته از پژوهش................................. 60

پیشنهاد های پژوهش........................................ 61

منابع.......................................................... 62

فارسی........................................... 62

خارجی............................................. 63

پیوست ها

قیمت فایل: 99,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پرداخت و دانلود

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
اسماعیل بلبل نژاد

طرز تهیه خمیر کباب کوبیده سوپر ویژه (مجلسی و شاهانه)

طرز تهیه خمیر کباب کوبیده سوپر ویژه (مجلسی و شاهانه)

طرز تهیه خمیر کباب کوبیده سوپر ویژه (مجلسی و شاهانه)دسته: مقاله 
بازدید: 13 بار 
فرمت فایل: docx 
حجم فایل: 152 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 3 

بهترین روش تهیه خمیر کباب کوبیده ویژه مناسب برای مجالس و مهمان های ویژه

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

خرید

 بهترین روش تهیه خمیر کباب کوبیده ویژه مناسب برای مجالس و مهمان های ویژه

مواد لازم:

1- گوشت چرخ کرده (بهترین قسمت برای کباب ......... است).

2- پیاز ( بهتر است پیاز از نوع ........ باشد).

3- نمک

برای تهیه خمیر کباب کوبیده بی نقص با دقت  به صورت گام به گام با ما پیش بروید :

  1. پیازها را با تیغ ریز چرخ گوشتی چرخ نمایید (می توانید با رنده ریز هم رنده کنید).
  2. با یک پارچه مشبک آب پیاز را بفشارید.
  3. پیازهای آب گرفته شده را در ظرفی پهن کنید و قدری نمک بر روی آن بپاشید و 4 ساعت در یخچال بگذارید.

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

خرید

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
اسماعیل بلبل نژاد

بررسی وضعیت موجود مدیریت پسماند شهرستان گچساران در سال 95

بررسی وضعیت موجود مدیریت پسماند شهرستان گچساران در سال 95

بررسی وضعیت موجود مدیریت پسماند شهرستان گچساران در سال 95دسته: پزشکی 
بازدید: 3 بار 
فرمت فایل: docx 
حجم فایل: 258 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 65 

پایان نامه بررسی وضعیت موجود مدیریت پسماند شهرستان گچساران در سال 95 قابل ویرایش بسیار منظم و تمیز آماده تحویل و صحافی

قیمت فایل فقط 49,000 تومان

خرید

پایان نامه بررسی وضعیت موجود مدیریت پسماند شهرستان گچساران در سال 95

                                                             فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                       صفحه

چکیده..........................................................................................1

فصل اول: کلیات تحقیق.....................................................................2

مقدمه .........................................................................................3

مدیریت پسماند شهری .....................................................................4

1- مفاهیم و مبانی مدیریت مواد زائد جامد شهری .....................................4

1-1 مراحل مدیریت مواد زائد جامد شهری ...............................................6

1-1-1 تولید ....................................................................................6

1-1-2 جابجایی، ذخیره و پردازش .........................................................6

1-1-3 جمع‌آوری ..............................................................................7

1-1-4 حمل‌ونقل .............................................................................8

1-1-5 پردازش و بازیافت ....................................................................8

1-1-6 دفن نهائی ...........................................................................8

1-2 سیستم مدیریت و بازیافت مواد زائد جامد شهری در جهان .....................9

1-2-1 مدیریت مواد زائد در آمریکا ..........................................................9

1-2-2 مدیریت مواد زائد اتحادیه اروپا .................................................... 11

1-3 سیستم مدیریت زباله در ایران .......................................................13

1-4 انواع مواد زائد جامد شهری ..........................................................15

1-5 منابع تولید انواع مواد زائد جامد شهری ............................................18

1-5-1 منابع تولید انواع مواد زائد جامد موجود در آن ...................................19

1-6 بررسی تطبیقی سیستم مدیریت مواد زائد جامد شهری در ایران و جهان ...................19

1-7 شیوه‌های مدیریت و بازیافت مواد زائد شهری .....................................22

1-7-1 کاهش تولید مواد زائد ...............................................................23

1-7-2 استفاده مجدد ........................................................................23

1-7-3 بازچرخش ...............................................................................24

1-7-4 بازیافت ..................................................................................24

1-8 روش‌ها و تجهیزات پردازش و بازیافت مواد زائد شهری .............................24

1-8-1 پردازش در محل ............................................................................25

1-8-2 آسیاب کردن ...............................................................................25

1-8-3 تفکیک و جداسازی .......................................................................25

1-8-4 متراکم سازی (کاهش حجم) ...........................................................26

1-8-5 کمپوست خانگی ..........................................................................26

1-8-6 سوزاندن ....................................................................................26

1-8-7 خرد کردن کاغذ و مقوا و تولید خمیرکاغذ ..............................................27

1-9 روش‌های تفکیک و بازیافت مواد ............................................................30

1-10 فرآیند تولید محصولات بازیافتی ............................................................32

1-10-1 بازیافت اقتصادی شده مواد زائد جامد.................................................33

1-10-2 تولید انرژی از زباله‌های شهری .........................................................34

1-10-3 بازیافت مواد از زباله ......................................................................34

1-10-3-1 اصول و مبانی کمپوست ....................................35

1-10-3-2 تولید کود گیاهی (کمپوست) از زباله......................36

1-11 بیان مسئله...........................................................................36

1-12 اهداف تحقیق .....................................................................................38

1-12-1 هدف اصلی طرح (General Objective)..........................................................38

1-12-2 اهداف ویژه طرح (Specific Objectives) ......................................................38

1-12-3 اهداف کاربردی طرح ..................................................................39

1-12-4 فرضیات یا سؤالات طرح  ..............................................................39

1-13 پیشینه تحقیق ..................................................................................39

فصل دوم روش کار ..............................................................................42

2-1 منطقه مورد مطالعه ......................................................................... 43

2-2 روش کار .................................................................................43

فصل سوم یافته‌ها و نتایج ..................................................................45

3-1 مدیریت پسماند ........................................................................46

3-2 منابع تولید پسماند ....................................................................46

3-3 بررسی وضعیت فعلی روش‌های ذخیره‌سازی پسماند در شهرستان گچساران .......46

3-4 وضعیت فعلی روش‌های ذخیره‌سازی پسماندهای مسکونی ............................47

3-5 بررسی وضعیت فعلی روش‌های جمع‌آوری و حمل‌ونقل پسماندها ......................48

3-6 جمع‌آوری و حمل‌ونقل پسماندها در شهرستان گچساران ................................49

3-6-1 انتقال پسماندها به ایستگاه‌های موقت ...................................................50

3-6-2 انتقال پسماندها از ایستگاه‌های موقت به محل دفن ....................................50

فصل چهارم بحث و نتیجه‌گیری .......................................................................54

4-1 نتیجه‌گیری ..........................................................................................55

4-2 مقایسه گچساران با کلان‌شهرها ازنظر تولید زباله و مدیریت پسماندها...................55

4-3 پیشنهادات ..........................................................................................58

فصل پنجم منابع ..........................................................................................60

                                                      فهرست جداول

عنوان                                                                                                                     صفحه

جدول 1-1: وضعیت بازیافت مواد زائد جامد شهری در آمریکا ................................... 10

جدول 2-1: مقایسه هزینه‌های دفن و سوزاندن زباله در اروپا .................................. 12

جدول 3-1: روش‌های دفع مواد زائد بخش تولید و صنعت در اروپا ...........................12

جدول 4-1: میزان تولید زباله‌های شهری در چند شهر کشور (تن در روز) ..............14

جدول 5-1: تأسیسات و فعالیت‌های متداول تولیدکننده مواد زائد .................. 17

جدول 6-1: مقایسه آنالیز زباله در چندین منطقه جهان .............................. 20

جدول 7-1: مقایسه آنالیز زباله در چند شهر کشور ................................... 21

جدول 8-1: آنالیز فیزیکی زباله مناطق مسکونی در کشورهایی با درآمد کم، متوسط

و بالا بدون در نظر گرفتن مواد بازیافتی ............................................... 22

جدول  9-1: مصارف مواد بازیافتی از زباله ................................................... 28

جدول 1-3: جمع‌آوری و حمل‌ونقل پسماندها در شهرستان گچساران ..............................50

جدول 1-4: مقایسه گچساران با کلان‌شهر تهران و اصفهان ازنظر مدیریت پسماندها ............. 57

 

                                            فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                        صفحه

نمودار 1-4: میزان تولید زباله در روز برحسب تن را نشان می‌دهد..................................... 56

نمودار 2-4: مقایسه شهرها ازنظر میزان بازیافت زباله (پسماند) ...................................... 56

نمودار 3-4: مقایسه شهرها ازنظر تبدیل زباله به کمپوست ............................................ 57

 

 

قابل ویرایش
بسیار منظم و تمیز
آماده تحویل و صحافی

قابل ویرایش

بسیار منظم و تمیز

آماده تحویل و صحافی

قابل ویرایشبسیار منظم و تمیزآماده تحویل و صحافی

قیمت فایل فقط 49,000 تومان

خرید

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
اسماعیل بلبل نژاد

طرح درس تربیت بدنی

طرح درس تربیت بدنی 

طرح درس تربیت بدنی - 10 جسله تمرین فوتبال

به صورت جدول بندی شده بسیار مرتب

10 جلسه آموزش فوتبال

طرح درس تربیت بدنی

مناسب برای واحد کارآموزی رشته تربیت بدنی

همچنین مناسب برای مربیان ورزش

خرید و دانلود محصول


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
اسماعیل بلبل نژاد
بنر 120 در 240
بنر معرفی filesell
فروشگاه ساز فایل و همکاری در فروش سل یو