برنامه اکسل طراحی شده به منظور رسم نمودارهای خطی و غیر خطی سینتیکهای درجه اول

برنامه اکسل رسم نمودارهای خطی و غیر خطی سینتیک ها (غیر آموزشی)

برنامه-اکسل-رسم-نمودارهای-خطی-و-غیر-خطی-سینتیک-ها-غیر-آموزشی-برنامه اکسل طراحی شده به منظور رسم نمودارهای خطی و غیر خطی سینتیکهای درجه اول، درجه دوم کاذب و الوویچدانلود فایل


شرح فایل

برنامه بسیار کاربردی و ساده رسم نمودارهای خطی و غیر خطی سینتیک های درجه اول کاذب، درجه دوم کاذب و الوویچ
با داشتن این برنامه تمام نمودارها و پارامترهای سینتیکی و آماری مهم در مدت زمان کمتر از 1 دقیقه در اختیار شما خواهد بود. 

دیگر نیازی به کمک متخصص آمار ندارید. نیازی به پرداخت هزینه به افراد متخصص ندارید. 
این فایل برای تمام تحقیقات حال و  آینده شما که در مورد جذب سطحی باشد نیز قابل استفاده می باشد.  

این برنامه اکسل دارای 5 صفحه (Sheet) می باشد که 3 صفحه اول، نمودارهای خطی در آن قرار گرفته و صفحه چهارم سینتیک های غیر خطی و صفحه پنجم حاوی فایل راهنمایی استفاده بهتر از این برنامه می باشد. 
با این فایل نیازی به یادگیری برنامه اکسل ندارید. در این فایل به دلیل راحتی کار و عدم مختل شدن برنامه، بخشهایی که نیاز به تغییر ندارد غیر فعال شده اند
تمام محاسبات خودکار انجام می شوند
تمام نمودارها خودکار ترسیم می شوند

در تصویر روبرو آنچه این برنامه برای شما انجام میدهد به طور خلاصه گذاشته شده است. 

نمودارهایی که به صورت خودکار ترسیم می شوند:
نمودار خطی سینتیک درجه اول کاذب به همراه معادله خط و ضریب تعیین
نمودار خطی سینتیک درجه دوم کاذب به همراه معادله خط و ضریب تعیین
نمودار خطی سینتیک الوویچ به همراه معادله خط و ضریب تعیین
نمودار غیر خطی هر سه سینتیک فوق

پارامترهای سینتیکی و آماری که این برنامه به طور خودکار برای شما محاسبه کرده و در جدول قرار می دهد:
پارامترهای مهم سینتیکها
RMSE
Δq%
ضریب تعیین سینتیک ها

این برنامه آموزشی نمی باشد.
دانلود فایل