محاسبه آنتروپی دادگان iris از مجموعه داده های uci

محاسبه آنتروپی دادگان iris از مجموعه داده های uci

محاسبه-آنتروپی-دادگان-iris-از-مجموعه-داده-های-uciمحاسبه آنتروپی دادگان iris از مجموعه داده های uciدانلود فایل

محاسبه آنتروپی دادگان iris از مجموعه داده های uci

مستندات تمرین

1-الف  --  دادگان IRIS از مجموعه داده های UCI را دانلود نمایید.

در یک زبان برنامه نویسی آنتروپی هر یک از متغیرهای این دادگان را محاسبه کنید و آنها را بر اساس میزان آنتروپی مرتب کنید.

 

 گزینه الف   >>>>

ابتدا دیتا ست  iris از مجموعه داده های uci    رو دانلود میکنیم . بعد این داده ها رو در نظر افزار متلب اینپورت میکنیم.

با دستور

load  iris_dataset       داده های دیتا ست رو لود میکنیم.تمرین  1 قسمت ب :

با استفاده از نرم افزار weka و به کمک دسته بند Bayesian network صحت دسته بندی برای تمام ویژگی ها را محاسبه کنید به صورت تکراری ویژگی آنتروپی کمتر را حذف کنید و صحت دسته بندی را مجددا محاسبه کرده و بر روی نتایج تحلیل داشته باشید.

 

>>اول به بررسی نموداری دیتاست iris که بر اساس میزان آنتروپی مرتب شده می پردازیم.


محتوای فایل دانلودی

docx|matlab|video

راهنمای استفاده

فایل همراه با دایکیومنت کامل+ شرح پروژه +مستندات و سورس متلب بوده