طراحی عملی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت برای برآورد هزینه تمام شده آموزش دانشجویان

در این پایان نامه طراحی عملی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت برای برآورد هزینه تمام شده آموزش دانشجویان علوم پزشکی صورت می گیرد


مشخصات فایل
تعداد صفحات 229
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی حسابداری

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

طراحی عملی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت برای برآورد هزینه تمام شده آموزش دانشجویان

(مطالعه موردی:محاسبه بهای تمام شده رشته های گروه پزشکی در دانشگاههای علوم پزشکی)
 
چکیده:
طراحی و ارائه یک سیستم هزینه یابی که قادر به محاسبه صحیح بهای تمام شده خدمات و فراهم نمودن اطلاعات مناسب برای تصمیم گیری های سازمانی باشد، از جهات متعددی دارای جایگاه خاصی است و روز بروز بر اهمیت آن افزوده می گردد. در بخش آموزش علوم پزشکی نیز بدلیل نیاز به تصمیم گیری های متعدد، لزوم بکارگیری سیستمهای نوین در این زمینه ضروری است. بطوریکه اگر دانشگاههای علوم پزشکی را به عنوان یک سیستم فرض نماییم که خروجی آن تربیت دانش آموختگان رشته های مختلف گروه پزشکی در سطوح و     رده های مختلف تحصیلی باشند، برای اداره کردن این سیستم و تصمیم گیری های متعدد، نیاز به استفاده از اطلاعات مالی و هزینه یابی است تا با مقایسه هزینه های انجام شده در این بخش، نتایج خروجی آن قیمت گذاری شده و از این طریق عملیات تصمیم گیری و کنترل هزینه ها امکان پذیر گردد. 
 
اهمیت سیستم بکارگرفته شده در شناسایی و محاسبه بهای تمام شده خدمات و خروجیهای بخش آموزش به این دلیل است که این سیستم می تواند با دسته بندی واستانداردسازی فعالیتها، اطلاعاتی را تهیه کند که به واسطة آن بتوان منابع و ظرفیتهای بلااستفاده موجود در بخش آموزش را شناسایی کرد و با کاهش این ظرفیتــها و بکارگیری آن در سایر فعالیتها، هزینه ارائه خدمات را کاهش داد. از طرفی سیستم پیشنهادی می تواند اطلاعاتی را تهیه کند که به واسطة آن بتوان برنامه ریزی مالی و بودجه بندی عملیاتی و برنامه ای (BFP) ، را به نحوی مناسب و بهینه ای انجام داد.
 
 
 
کلمات کلیدی:

سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت

برآورد هزینه تمام شده آموزش دانشجویان

طراحی عملی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت

 
 
مقدمه
همزمان با رشد و تغییرات سریع تکنولوژی، خصوصا از آغاز دهه هشتاد به بعد سازمانها با چالشها و تحولات زیادی مواجه شدند، بطوریکه این تغییرات روز به روز شدیدتر خواهد شد، در این میان درک صحیح این تحولات و فراهم ساختن زمینه برای استفاده از این موقعیتها اهمیت زیادی دارد. در چنین شرایطی سازمانها باید با داشتن یک بینش وسیع و اتخاذ استراتژی های مناسب، تدابیر و مقدمات مورد نیاز را جهت استفاده از این موقعیتها فراهم کنند.یکی از زمینه های استفاده از این موقعیت، شناخت خصوصیات سیستم مورد نیاز هر سازمان و بکارگیری روشهای مناسب برای دستیابی به این اهداف می باشد.
 
 سیستمهای هزینه یابی و محاسبه بهای تمام شده بدلیل اطلاعات مهمی که در تصمیمگیریهای مدیریت از ابعاد مختلف فراهم می کنند، دارای جایگاه خاصی می باشند بطوریکه روز بروز بر اهمیت آنها افزوده می گردد. سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت یکی از سیستم های جدید هزینه یابی است که می تواند بصورت جداگانه و یا همراه با سایر سیستم های هزینه یابی بکار گرفته شود. یکی از ویژگیهای مهم ABC که آن را از سیستمهای سنتی متمایز می سازد، تفکیک و گروه بندی هر سازمان بر اساس مراکز فعالیت و شناسایی هزینه ها بر اساس این مراکز می باشد تا با بکارگیری مبناهای تسهیم هزینه، هزینه های هر مرکز فعالیت را در محاسبه بهای تمام شده منظور نماید.این سیستم، در مقایسه با سیستمهای هزینه یابی سنتی بدلیل استفاده از مکانیزمهای موثر در هزینه یابی و بکارگیری مبناهای تسهیم هزینه متناسب با هر فعالیت، براحتی قادر به محاسبه و سنجش تاثیر روشهای نوین در محاسبه بهای تمام شده خدمات می باشد. 
 
 
 
فصل اول:معرفی و بیان 3
1-1-مقدمه 3
1-2-بیان مسأله 4
1-2-1- تعریف مشکل 4
1-2-2-اهمیت مشکل 5
1-2-3-نحوه برخورد با مشکل 6
1-2-4-عوارض ناشی از تداوم مشکل 7
1-2-5-معرفی راه حلها و عوامل مؤثر 8
1-2-6-تناقضات موجود در رابطه با  طراحی سیستم پیشنهادی 10
1-2-7-فواید ناشی از اجرا و بکارگیری سیستم پیشنهادی 11
1-3-سوالات یا فرضیه های پژوهش 13
1-4-اهداف پژوهش 15
1-5-تعاریف واژه ها 16
1-6- محدودیتهای پژوهش 18
1-8-خلاصه فصل 21
 
فصل دوم:چارچوب نظری تحقیق 22
2-1- چارچوب نظری سیستم پیشنهادی 22
2-1-1-مقدمه 22
2-1-2-مکانیزم عملکرد  سیستم ABC 23
شکل  شماره(2-1 ) مکانیزم اجرائی  سیستم ABC 24
2-1-3-مراحل طراحی و بکارگیری سیستم پیشنهادی در دانشگاههای  مورد مطالعه 25
2-2-ادبیات تحقیق 30
2-2-1-مقدمه 30
2-2-2-پیشینه سیستمهای هزینه یابی و  بهای تمام شده خدمات در بخش آموزش 31
2-2-3- پیشینه سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت((ABC  وکاربردهای آن 33
دانشگاه مانتی توبا (Monitoba University) 47
شبکه آموزشی اُهایو 48
دانشگاه اونز کامیونیتی 49
دانشگاه آکرون 50
دانشگاه کنت استیت 51
دانشگاه اوهایو 51
مدرسه مجازی فلوریدا 52
 

فصـل سوم: سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت و چگونگی  کاربرد آن در بخش آموزش 56

3-1- مقدمه 56
3-2- سیستمهای هزینه یابی سنتی و نارسائیها ی آن 57
از دیدگاه کلی مهمترین دلایل نارسایی، سیستم های سنتی بشرح زیر است: 58
3-3-خصوصیات و تفاوتهای سیستمهای هزینه یابی در بخش آموزش با سایر بخشها 60
3-4- سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت(ABC ) 64
3-4-1-دیدگاههای سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت 65
3-4-1-1- مدل مقدماتی سیستم ABC 65
شکل شماره (3-1 ) مدل دو بعدی سیستم ABC 67
1-اطلاعات درباره فعالیتها 68
2-اطلاعات درباره استفاده کنندگان از خدمات 68
3-4-1-2-2- دیدگاه فرآیندی مدل ABC 69
شکل شماره (3-2) زنجیره فعالیتها در دیدگاه فرآیندی مدل ABC 69
3-4-2- اجزاء تشکل دهنده مدل ABC 71
3-4-2-1-اجزا  دیدگاه تخصیص هزینه 71
برای درک بهتر عناصر تشکیل دهنده این دیدگاه و مکانیزم عملکرد آن، به تشریح این عناصر می پردازیم. 71
شکل شماره(3-4) اجزاء تشکیل دهنده دیدگاه دوبعدی سیستم ABC 74
3-4-2-1-1- مکانیزم عملکرد عناصر سیستمABC در دیدگاه تخصیص هزینه 76
3-4-2-2-اجزا  دیدگاه فرآیندی مدل ABC 78
3-4-3-طبقه بندی و سلسله مراتب هزینه ها و فعالیتها در سیستم ABC 81
هزینه سطح دانشگاه 83
هزینه های 83
سطح واحد 83
هزینه سطح گروه آموزشی 83
هزینه سطح دانشکده 83
مرکز فعالیت واحد آموزش 83
هزینه های ثبت نام و پذیرش دانشجویان 83
هزینه های اینترنت و کامپیوتر 83
هزینه های فوق برنامه 83
هزینه های  حسابداری دانشکده 83
هزینه های امور نقلیه 83
مرکز فعالیت انبار 83
مرکز فعالیت دایره حسابداری 83
هزینه های معاونت دانشجویی 83
هزینه های  امور اداری و مالی دانشگاه 83
طبقه بندی سطح فعالیتها 85
3-4-4-مراحل طراحی مدل و بکارگیری سیستم ABC 87
3-4-4-5-  تعریف و شناسایی محرک منابع 91
3-4-4-6- عملیات هزینه یابی در مراکز فعالیت 92
3-4-4-9- محاسبه بهای تمام شده هدف هزینه 95
3-5-خلاصه فصل 95
 

فصل چهارم:طراحی عملی سیستم پیشنهادی برای محاسبه بهای تمام شده  رشته های گروه پزشکی در دانشگاههای علوم پزشکی مورد بررسی 97

4-1-مقدمه 97
4-2-بررسی ساختار و  سیستم موجود دانشگاههای علوم پزشکی جهت عملیات هزینه یابی و محاسبه بهای تمام شده آموزش 97
4-2-1-حوزه ریاست 100
4-2-2-معاونت آموزشی 101
4-2-2-1-واحد تحصیلات تکمیلی 103
4-2-2-2-اداره خدمات آموزشی 104
4-2-2-3-مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی 106
4-2-2-3-مرکز آموزش مهارتهای بالینی 108
4-2-3-5-واحد تغذیه 112
4-2-3-6-اداره رفاه دانشجویی 112
4-2-3-7-واحد تدارکات دانشجویی 113
4-2-3-9-دفتر معاونت دانشجویی 116
4-2-3-11-اداره دانشجویان شاهد و ایثارگر 117
4-2-4-معاونت پشتیبانی 118
4-2-4-3-مدیریت فنی نظارت و طرحهای عمرانی 122
4-4-1-تعریف و شناسایی مراکز فعالیت در سطح دانشکده ها 134
4-4-2-شناسایی و طبقه بندی هزینه ها در مراکز فعالیت دانشکده ها 140
4-4-7-مقایسه هزینه های مورد استفاده در محاسبه بهای تمام شده با بودجه های تخصیصی و تراز عملیات در دانشگاههای مورد بررسی 222
4-5-خلاصه فصل 226
منابع 226
 
 
 

توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود