دانلود-مبانی-نظری-و-پیشینه-تحقیق-درباره-هوش-معنوی-به-همراه-پیشینه-داخلی-و-خارجی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره هوش معنوی به همراه پیشینه داخلی و خارجی
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: DOCX
تعداد صفحات: 37
حجم فایل: 94
قیمت: 14000 تومان

بخشی از متن:

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره هوش معنوی

تعداد صفحات : 37
فرمت : docx , word
پاورقی و رفرنس دهی استاندارد
دارای پیشینه داخلی و خارجی
دارای گارانتی بازگشت وجه
دارای منابع فارسی و انگلیسی

هوش معنوی

مفهوم هوش:

فرهنگ لغات وبستر، هوش را توانایی برای یادگیری یا درک مفاهیم جدید و دستیابی به موقعیت جدید می داند. نازل (2004) هوش را رفتار حل مسئله سازگارانه ای بیان می کند که در راستای تسهیل اهداف کاربردی و رشد سازگارانه جهت گیری شده است. این رفتار سازگارانه، از شباهت اهداف متعدد می کاهد که باعث تعارض درونی می شود. . این مفهوم هوش مبتنی بر گزاره ای است که فرایند حرکت به سوی اهداف، انجام راهبردهایی را برای غلبه بر موانع وحل مسئله ضروری می سازد.

هوش به عنوان یک توانایی شتاختی در اوایل قرن بیستم توسط آلفرد بینه مطرح شد، وی همچنین آزمونی برای اندازه گیری میزان بهره هوش افراد ابداع کرد، سپس لوئیس ترمن ودیوید وکسلر آزمونهای جدید تری ساختند (رجایی، 1389).

 مفهوم تحلیلی غرب از هوش بیشتر بیشتر شناختی است وشامل پردازش اطلاعات می شود، در حالیکه رویکرد ترکیبی شرق نسبت به هوش، مولفه های گوناگون عملکرد وتجربه انسان از جمله شتاخت شهود وهیجان را در یک ارتباط کامل در بر می گیرد (نازل، 2004).

 در چند دهه ی اخیر مفهوم هوش به حوزه های دیگری مانند هوش هیجانی، هوش طبیعی، هوش وجودی وهوش معنوی گسترش یافته است، استرنبرگ (2001) عنوان نمود که برای یک پیش بینی مناسب ازموفقیت های افراد ورهبری نیازمند گسترش مفهوم هوش، فراسوی هوشبهر هستیم.

 سالوی (2002) عنوان کرد هوش انسان متشکل از مجموعه محدودی از قابلیت های شناختی نیست، بلکه جنبه ای هیجانی نیز می تواند در آن مطرح باشد، مایر وسالوی (1997) هوش هیجانی را شامل توانایی برای تشخیص درست هیجان ها وعواطف دیگران. پاسخ متناسب به آنها، همچنین برانگیختن، آگاهی و نظم بخشیدن وکنترل پاسخ های هیجانی خویش می داند. بار- آن (2002) پنج مولفه درون فردی، بین فردی، انطباق پذیری، مدیریت استرس وخلق کلی را برای هوش هیجانی مشخص نموده وآزمونی برای اندازه گیری آن ساخت (رجایی، 1389).
گاردنر (1999) هوش را شامل مجموعه توانایی هایی می داند که برای حل مسئله وایجاد محصولات جدیدی که در یک فرهنگ ارزشمند تلقی می شوند، به کار می رود. از نظر وی انواع نه گانه هوش عبارتند از : هوش زبانی، موسیقیایی، منطقی-ریاضی، فضایی- بدنی، حرکتی، هوش های فردی (که شامل هوش درون فردی وبین فردی می شود)، هوش طبیعی وهوش وجودی که شامل ظرفیت مطرح کردن سوالات وجودی است (آمرام، 2005)، از دید گاردنر هوش وجودی یعنی ظرفیت برای سوال درمورد ماهیت انسان، چرایی وغایت زندگی که در عرفان، هنر، شعر وفلسفه ودین جلوه گر می شود اما به این هوش با دیده ی تردید نگریسته است (رجایی، 1389).
.................................

1- پیشینه تحقیقات داخلی:

سرخی (1388 ) پژوهش خود را با استفاده از پرسشنامه پنج عاملی رابطه بین هوش معنوی و صفات شخصیتی را در جمعیت سنین 50-19 سال شهر ساری انجام داد که نتایج آن عبارت است از: بین هوش معنوی و روان نژندی رابطه معنادار منفی وجود دارد. بین هوش معنوی و عامل های شخصیتی برونگرایی و با وجدان بودن رابطه معنادار مثبت وجود دارد. بین هوش معنوی و انعطاف پذیری و دلپذیر بودن رابطه معنادار وجود ندارد.
.........................

 

2-پیشینه تحقیقات خارجی:

یانگ و همکارانش (2007 ) به روش نمونه گیری ساده، هوش معنوی 130 پرستار در مراکز خدمات درمانی در  7 استان و 16 بیمارستان در چین را به روش مطالعه توصیفی-استنباطی میان بخشی بررسی کردند در این تحقیق هوش معنوی بر طبق ولمن (2001) عبارت است از ظرفیت پرسشگری سؤالات غایی انسان درباره معناداری زندگی و تجربه مشابه برقراری ارتباط با یکدیگر و جهانی است که در آن زندگی میکند. طبق نظریه ولمن پرسشنامه PSI ماتریس روانکاوانه معنویت با 49 گویه مقیاس و چهار گزینه ای، برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. یافته ها رابطه و وابستگی هوش معنوی کمتر و مذهبی بودن کمتر را آشکار ساخت. نتایج نشان داد که ارزش پیش بینی کننده نسبی وضعیت تأهل بیش از سایر متغیرهای جمعیت شناختی بود اما همچنان اعتقادات مذهبی بهترین پیش بینی کننده نسبی هوش معنوی پرستاران بود. در نهایت پیشنهاد می شود:

1- سیاستهای توجه معنوی باید طوری تثبیت شوند که مناسب جامعه چند فرهنگی و چند مذهبی باشد.

2- علاوه بر این مفهوم معنویت یک فراروایتی و یک ترقی پست مدرن متفاوت از کثرت گرایی و راه و روش فراگیری واقعیتهای معنوی است.

.......................................

منابع فارسی:

 

- اکبری زاده، ف، باقری، ف، حاتمی، ح و همکاران (1390). ارتباط بین هوش معنوی، سخت رویی و سلامت عمومی در بین پرستاران. بهبود-دو ماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، دوره 15، شماره6، ص466-472.

- باب الحوائجی، ف، رستمی نسب، ع، تاج الدینی، ا و هاشمی نسب، ف (1390). بررسی رابطه بین هوش معنوی و شادکامی کتابداران شاغل در کتابخانه های دانشگاه تهران. نشریه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی، دوره 45، شماره 58، ص101-121.

- بازارگادی، م، زاغری تفرشی، م، عابدسعیدی، ژ (1386). کیفیت مراقبت پرستاری از دیدگاه پرستاران: یک مطالعه کیفی. مجله پژوهش در پزشکی، دوره31، شماره2، ص147-153.

- باقری، ف، اکبری زاده، ف و حاتمی، ح (1390). رابطه هوش معنوی و شادکامی و متغیرهای دموگرافیک در پرستاران بیمارستان فاطمه الزهرا و بنت الهدی شهرستان بوشهر. فصلنامه طب جنوب-پژوهشکده زیست-پزشکی خلیج فارس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر، دوره14، شماره4، ص256-263.

......................................

منابع انگلیسی:

- Howard, B. B &White, S. R. (2009). Spiritual Intelligence and Transformational Leadership, A New

 - Theoretical Framework. Journal of Curriculum and Instruction, 3 (2), 54-67.

 - Mc Mullen, B. (2003). Spiritual intelligence. WWW. Studentbmj. com

 - Nobel. K. D. (2000). Spiritual intelligence. A new frame of mind. Advanced development Journal. 9 :1-28.

 -Yang. K & Mao. X. (2007). A study of nurses spiritual intelligence: A cross sectional questionnaire survey. International journal if nursing study,44 (6). 999-1010 

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.