بررسی نگرش کارکنان نسبت به فرهنگ سازمانی در راستای مدیریت مشارکتی

دانلود پایان نامه بررسی نگرش کارکنان نسبت به فرهنگ سازمانی در راستای مدیریت مشارکتی در شرکت مخابرات منطقه 3 تهران


مشخصات فایل
تعداد صفحات 240
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی

بررسی نگرش کارکنان نسبت به فرهنگ سازمانی در راستای مدیریت مشارکتی

 
 
*هدیه:ضمیمه شدن پرسشنامه فرهنگ سازمانی و مدیریت مشارکتی
         :ضمیمه شدن تجزیه و تحلیل های کامپیوتری
 
 
چکیده
مدیریت مشارکتی که یکی ازراههای بهبود بخشیدن به شرایط بقاء سازمان است،زمانی بطور موفقیت آمیز در سازمان اجراء می گردد که از قبل زمینه فرهنگی مناسب با این نظام بستر سازی شده باشد . چرا که هدایت نمودن مشارکت  موجود سازمان یک امر مردمی است وبه طور کامل مربوط به منابع انسانی می گردد و تابعی از فرهنگ کارکنان سازمان می باشد .لذا سازمانها باید برای اجرای موفق مدیریت مشارکتی ، فرهنگ متناسب با آن را ایجاد نموده و بر اساس آن عمل نمایند.
 

توجه به سازمانها از جهت فرهنگ سازمانی، پدیده نسبتاً جدیدی است که در مطالعه سازمان ومدیریت صورت گرفته است. ازدهه 1980 به بعد، نگرش مدیران و محققان نسبت به سازمان تغییرکرده است وتجزیه و تحلیل فرهنگ سازمانی به عنوان یکی ازتخصص ها در زمینه رفتار سازمانی مطرح شده است . امروزه با استفاده از این نگرش، سازمانهای مختلف در سراسر جهان به موفقیت های بی نظیری دست یافته اند و در زمینه بهره گیری از چالش های محیطی، برای پویا کردن فرهنگ سازمانی تلاش می کنند. موفقیت چشمگیر دهه های اخیر، سازمانهایی با حداقل امکانات مادی از یک سو و شکست سازمانهایی با بهترین توانایی های مادی از سوی دیگر بیانگر نقش قابل توجه عوامل غیر مادی و معنوی در بالندگی سازمانها می باشد ( روحی عزیزی و همکاران، 1382).

     سازمان چیزی بیش از سطوح افقی و عمودی، واحد ها و سلسله مراتب است . یک سازمان همانند یک فرد دارای شخصیت است، شخصیتی که دارای ویژگی های انعطاف پذیری، محافظه کاری و نوآوری و ... است. در سازمان کارکنان نسبت به یک الگوی خاص رفتاری باهم توافق می کنند و این همان فرهنگ سازمانی است . لذا، از آنجا که در هر سازمانی، فرهنگ منحصر به فرد آن سازمان وجود دارد که به افراد شیوه فهم و معنی بخشیدن به رویدادها را نشان می دهد، از فرهنگ سازمانی می توان به عنوان یک اهرم قدرتمند برای هدایت و تقویت رفتار سازمانی استفاده نمود. به هر حال بالندگی سازمان به عنوان یک فرایند برنامه ریزی شده، با دگرگونی فرهنگ سازمانی برابر می باشدوهر گونه تغییرات و دگرگونی در سازمان بدون توجه به فرهنگ سازمانی، موثر واقع نمی شود،  در نهایت باید گفت که تحقق اهداف سازمانی بستگی به عواملی از جمله فرهنگ سازمانی حاکم بر نیروی انسانی دارد .

 

واژگان کلیدی:

سبک رهبری

فرهنگ سازمانی

مدیریت مشارکتی

نگرش کارکنان نسبت به فرهنگ سازمانی 

 
 
 
مقدمه
در سال های اخیر اکثرمحققان در پی شناخت دلایل موفقیت و شکست منسجم ترین شکل اجتماعات بشری ، یعنی سازمان ها هستند و در اینجا تاثیر فرهنگ سازمانی بر روی نقش های مدیریتی ، ازجمله نقش تصمیم گیری و مشارکت دادن کارکنان قابل توجه است . موفقیت های چشمگیر سازمان هایی با حداقل امکانات مادی از یک سو و شکست سازمان هایی با بهترین توانایی های مادی از سوی دیگر ، بیانگر تصمیم گیری های نامناسب و مناسب و وجود فرهنگ های سازمانی قوی و ضعیف در سازمان می باشد .در یک سازمان ، مدیران ، تصمیم گیرنده هستند و کیفیت این تصمیمات ، تعیین کننده موفقیت سازمان درجهت رسیدن به اهداف سازمانی میباشد و هر مدیر سبک و سبک های خاصی را بنای اتخاذ تصمیم های خود قرار می دهد که یکی از این سبک ها ، مشارکت کارکنان و اختیار دادن به آنها در تصمیم گیری است که از فرهنگ سازمانی تاثیر می پذیرد . در واقع سطح مشارکت کارکنان در عین تاثیرگذاری بر اثر بخشی سازمان ، خود از عوامل مختلفی چون فرهنگ سازمانی حاکم بر سازمان تاثیر می پذیرد . 
 
از انجا که محیط در حال تغییر و تحول دائمی است ، سازمان نیز برای ادامه حیات می باید به طور مداوم خود را منطبق و هماهنگ با تغییرات محیطی نماید . بنابراین سازمان درگیر تلاشی مستمر است که هر چه بیشتر و بهتر خود را با محیط و شرایط هماهنگ نماید و این امر نیاز به مشارکت و درگیر کردن کارمندان دارد و مشارکت موثر نیز از پیامدهای یک فرهنگ قوی و مثبت است . در این فصل ابتدا موضوع تحقیق تعریف شده و سپس به تشریح اهمیت موضوع و هدف تحقیق پرداخته میشود . در ادامه فرضیات اولیه تحقیق مطرح گردیده سپس به تعریف اصطلاحات و واژه ها پرداخته می شود . 
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
 
فصل اول: کلیات
مقدمه 
- بیان مساله
- اهمیت وضرورت تحقیق
- اهداف پژوهش
-- اهداف کلی 
-- اهداف جزئی 
- سوالات پژوهش
- فرضیات پژوهش 
-- فرضیه اصلی 
-- فرضیات فرعی 
- قلمرو تحقیق 
- تعاریف عملیاتی واژه های و اصطلاحات 
 
فصل دوم : ادبیات پژوهش و پیشینه تحقیق 

بخش اول : فرهنگ سازمانی 

مقدمه 
- تعریف فرهنگ
- تعریف سازمان
- حوزه های فرهنگ

- تاریخچه فرهنگ سازمانی 

- منشاء و چگونگی شکل گیری فرهنگ سازمان

- اهمیت فرهنگ سازمانی 
-پویایی فرهنگ سازمانی 
- تعاریف فرهنگ سازمانی 

- تقسیم بندی انواع فرهنگ سازمانی 

-- دسته بندی رابرت کویین و مایکل مک گارت 

-- فرهنگ غالب و خرده فرهنگ ها  
--- خرده فرهنگ های افقی 
--- خرده فرهنگ های عمودی 
-- دیدگاه جفری سانن فلد
-- انواع فرهنگ سازمانی از طریق شخصیت الگویی
-- دیدگاه چارلز هندی 
- سطوح (لایه های) فرهنگ سازمانی 
- سطوح فرهنگ سازمانی ازدیدگاه ادگار شاین
- مدل پویائی فرهنگی مری جوهچ 

-ویژگیهای فرهنگ سازمانی ازدیدگاه نظریه پردازان مدیریت

--ویژگیهای فرهنگ سازمانی از دیدگاه رابینز
-- ویژگیهای فرهنگ سازمانی از دیدگاه آندرو دوبرین
-- ویژگیهای فرهنگ سازمانی از دیدگاه گرین برگ و بارون
-- ویژگیهای فرهنگ سازمانی از دیدگاه ادگار شاین
- ابعاد فرهنگ سازمانی 

- عوامل موثربرفضای فرهنگی یک سازمان

- الگوهای شناخت و بررسی فرهنگ سازمانی
-- الگوی (AGIL) پارسونز
--الگوی ویلیام اوشی
-- الگوی لیت وین و استرینگر
-- الگوی مبتنی بر هفت S شرکت مشاوره ای مکنزی
-- الگوی کرت لوین
-- مطالعات هافستد در زمینه فرهنگ سازمانی
-- مطالعات لامرز و هیکسن در زمینه فرهنگ سازمانی
-- دیدگاه بارون و والترز
-- الگوی پیترز و واترمن
- مدیریت فرهنگ سازمانی

- فرایند مدیریت فرهنگ سازمانی

- مولفه های فرهنگ سازمانی

--خلاقیت فردی
-- حمایت مدیریت
-- تعلق سازمانی
-- سازش با پدیده تعارض
-- سبک رهبری
 

بخش دوم: مدیریت مشارکتی 

--مشارکت 

--مفهوم مشارکت و مدیریت مشارکتی 

--سیر تکوین مدیریت مشارکتی 

--سابقه اجرایی سیستم مدیریت مشارکتی در ایران 

--مبانی فکری مشارکت 
--اهداف مدیریت مشارکتی 
--انواع مشارکت 
--پیش نیازهای مشارکت 
-- درجات مشارکت 
-- درجات مشارکت و سلسله مراتب نیازها 

-- عوامل اقتضایی موثر بر مدیریت مشارکتی 

-- ویژگی های افراد و سازمان مشارکت جو 
-- مهارت های لازم برای مدیریت مشارکتی 
--فرهنگ مدیریت مشارکتی 
-- ابعاد مشارکت 

--سطوح مسئولیت بخشی در سازمان مشارکتی 

-- اهرم های ضروری برا ی حرکت به سوی مدیریت مشارکتی 
-- برنامه ها و فنون مدیریت مشارکتی 
-- مهندسی مجدد سازمان ها و مشارکت             
-- الگوی مشارکت فراگیر                                    
-- عملکرد مدیریت مشارکتی         

-- نقش مدیریت مشارکتی در افزایش اثر بخشی کارکنان 

-- مزایای مدیریت مشارکتی 
-- دیدگاههای موافقان و مخالفان مشارکت  
-- پیش فرضهای نادرست درباره مشارکت کارکنان              
-- موانع مشارکت از دیدگاه دانش مدیریت       
-- موانع فرهنگی مشارکت                                                              
-- موانع مشارکت در بخش دولتی                   
-- روش های غلبه نمودن بر موانع مشارکتی              
بخش سوم: پیشینه تحقیق
-- سابقه تحقیقات و مطالعات انجام شده 
-- چهارچوب نظری تحقیق 
 
فصل سوم : روش تحقیق 
مقدمه 
-روش تحقیق
- چارچوب آماری
-طبقه بندی تحقیقات 
- تحقیق میدانی   
- روش تحقیق همبستگی                                                             
- متغیرهای تحقیق    
- روش های جمع آوری اطلاعات 
- روش مقیاس بندی 
- روایی و پایایی پرسشنامه                                 
     - جامعه و نمونه آماری 
- روش های نمونه گیری      
-روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات 
 
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها 
مقدمه 
آمار توصیفی 
آمار استنباطی 
 
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات 
بخش اول : نتیجه گیری و پیشنهادات 
نتیجه گیری 
پیشنهادات 
بخش دوم : پیشنهادات برای تحقیقات آتی و محدودیتهای تحقیق 
پیشنهادات برای تحقیقات آتی 
محدودیت های تحقیق 
منابع و مأخذ 
 
 
 
فهرست اشکال ، جداول و نمودارها
 
شکل 2-1 : منابع و منشاء فرهنگ سازمانی 16
شکل 2-2 : ابعاد آشکار و پنهان فرهنگ سازمانی       28
شکل 2-3 : سطوح فرهنگی و تعامل آنها          29
شکل 2-4 : مدل پویایی فرهنگی                33
شکل 2-5 : تاثیر فرهنگ سازمانی بر عملکردو رضایت مندی  48      
  شکل 2-6 : فرآیند مدیریت فرهنگ سازمانی         55
شکل 2-6 : چارچوب کلی پژوهش                       121
جدول 2-1: فرهنگ سازمانی و انواع شخصیت             26
جدول 2-2: مقایسه سه نوع فرهنگ سازمانی متفاوت      45
جدول 2-3: مفهوم مشارکت از دیدگاه های مختلف         66
جدول 2-4: نکات کلیدی در دیدگاه های فکری مشارکت    71
جدول 2-5: مشارکت در ساختارهای پنج گانه مینتزبرگ   83
جدول 2-6: نحوه تاثیر عوامل محیطی بر تصمیم گیری در سازمان  84
جدول 4-1: توزیع فراوانی مربوط به جنسیت افراد     135
جدول 4-2: توزیع فراوانی مربوط به سن افراد      136
جدول 4-3: توزیع فراوانی مربوط به میزان تحصیلات افراد      137
جدول 4-4: توزیع فراوانی مربوط به میزان سابقه خدمت افراد      138
جدول 4-5: جدول توصیفی جنسیت افراد   140
جدول 4-6: جدول آزمون من ویتنی  141
جدول 4-7: جدول توصیفی سن افراد 142
جدول 4-8: جدول آزمون کروسکال والیس  143
جدول 4-9: جدول توصیفی جنسیت  144
جدول 4-10: جدول آزمون کروسکال والیس 145
جدول 4-11: جدول توصیفی جنسیت  146
جدول 4-12: جدول آزمون کروسکال والیس 147
جدول 4-13: جدول مشخصات آماری متغیرها  148
جدول 4-14: جدول آزمون همبستگی اسپیرمن میان فرهنگ سازمانی و مدیریت مشارکتی  149
جدول 4-15: جدول مشخصات آماری متغیرها  150
جدول 4-16: جدول آزمون همبستگی اسپیرمن میان حمایت مدیران و مدیریت مشارکتی    150
جدول 4-17: جدول مشخصات آماری متغیرها  152
جدول 4-18: جدول آزمون همبستگی اسپیرمن میان سبک رهبری و مدیریت مشارکتی  152
جدول 4-19: جدول مشخصات آماری متغیرها  153
جدول 4-20: جدول آزمون همبستگی اسپیرمن میان تعلق سازمانی و مدیریت مشارکتی  154
جدول 4-21: جدول مشخصات آماری متغیرها   155
جدول 4-22: جدول آزمون همبستگی اسپیرمن میان سازش با پدیده تعارض و مدیریت مشارکتی  156
جدول 4-23: جدول مشخصات آماری متغیرها  157
جدول 4-24: جدول آزمون همبستگی اسپیرمن میان خلاقیت فردی و مدیریت مشارکتی  157
جدول 4-25: جدول نتایج حاصل از آزمون همبستگی اسپیرمن میان مدیریت مشارکتی و عوامل مرتبط با فرهنگ سازمانی  158
جدول 4-26: جدول آزمون وجود همبستگی خطی  159
جدول 4-27: جدول آزمون رگرسیون چند متغیره  160
جدول 4-28: جدول محاسبه ضریب تشخیص  161
جدول 4-29: جدول میانگین رتبه ها در آزمون فریدمن به منظور بررسی عوامل مرتبط با فرهنگ سازمان  162  
جدول 4-30: جدول معنی دار بودن آزمون فریدمن  162
نمودار 2-1 :نمودار سیر تحول مدیریت مشارکتی               68 
نمودار 2-2 : نمودار درجات مشارکت                77
نمودار 2-3 : نمودار پیوستار درجه مشارکت            78
نمودار 2-4 : نمودار رابطه بین درجات مشارکت و نیازها بر مبنای نظریه رهبری هرسی و بلانچارد  80                         
نمودار 2-5 : نمودار رابطه درجه مشارکت با نیاز غالب    81
نمودار 2-6 : نمودار ابعاد تصمیم گیری سازمانی          88
نمودار 2-7 : نمودار درجات تصمیم گیری مشارکتی      89
نمودار 2-8 : نمودار الگوی مشارکت فراگیر             102 
نمودار 2-9 : نمودار مدل عملکرد مدیریت مشارکتی        104
نمودار 2-10 : نمودار نقش مدیریت مشارکتی در افزایش اثربخشی کارکنان   105
نمودار 2-11 : نمودار ارتباط میان مدیریت مشارکتی و مزایای فردی و سازمانی        109
نمودار 4-1 : نمودار فراوانی بر حسب جمعیت   136
نمودار 4-2 : نمودار فراوانی بر حسب سن  137
نمودار 4-3 : نمودار فراوانی بر حسب سطح تحصیلات    138
نمودار 4-4 : نمودار فراوانی بر حسب میزان سابقه خدمتی    139
نمودار 4-5 : نمودار ضریب همبستگی بین متغیر مستقل و متغیر تابع   159
 

توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود