بررسی قاچاق اموال تاریخی فرهنگی جیرفت و ارائه راهکارهای موثر برای مقابله با این پدیده و پیشگیری از تکرار آن

هدف از این پایان نامه بررسی قاچاق اموال تاریخی فرهنگی جیرفت و ارائه راهکارهای موثر برای مقابله با این پدیده و پیشگیری از تکرار آن می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات 155
حجم 21 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جزا و جرم شناسی

بررسی قاچاق اموال تاریخی فرهنگی جیرفت و ارائه راهکارهای موثر برای مقابله با این پدیده و پیشگیری از تکرار آن

 
*قابل استفاده برای رشته باستان شناسی
 
چکیده:
‏‫هدف از پژوهش بررسی چگونگی واقعه غم انگیز قاچاق و غارت اشیا فرهنگی٬ تاریخی منطقه جیرفت و همچنین بررسی راهکارهای موثر بر مقابله با این پدیده و پیشگیری از تکرر آن. در تحریر این پایان نامه از روش کتابخانه ای و با بهره گیری از روزنامه ها٬ مجلات٬ مقالات موجود پیرامون میراث فرهنگی و همچنین با استفاده از آمار جرایم علیه آثار فرهنگی و تاریخی کشور که در طول چهار سال ( ۸۳ - ۸۰ ) در محاکم داخلی و بین المللی مطرح بوده استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اتخاذ سیاست های حمایتی موثر برای حفظ گنجینه های گرانبها در سراسر ایران و پیشگیری از غارت اموال فرهنگی و تاریخی کشور کاملا ضروری می باشد و صنعت توریسم می تواند یکی از بزرگترین منابع تحصیل درآمد و موجب پیشرفت و توسعه کشور عزیزمان ایران باشد.‬
 
 
 
کلمات کلیدی:

حفاری غیرمجاز

ح‍ف‍ظ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌

قاچاق اموال تاریخی فرهنگی

راهکارهای موثر برای پیشگیری از قاچاق

 
 
 
مقدمه:
اموال تاریخی-فرهنگی، نشانه فرهنگ وتمدن یک کشور ونماینگر هویت یک ملت می باشد.ایران به عنوان یکی از کشورهای باستانی و ماندگار از گذشته های دور وصاحب فرهنگ و تمدن غنی و کهن، با دریایی از عناصر و اشیای مزبور که هر یک مبین بخشی از تاریخ و تمدن این ملت است، بر سطح زمین و زیر خاک، تقدس خاص خود را دارد. هنوز قانونگذار نتوانسته قانون مؤثری وضع نماید تا بتواند جلوی قاچاق این اموال را بگیرد؛ قوانینی که در کشور وجود دارد، قدرت آن را ندارد که بتواند حداقل میزان این گونه جرایم را با پایین بیاورد و این قوانین موجود نیز به طور کامل اجراء نمی شود.معمولاً جریمه نقدی مجازات خوب ومناسبی برای این گونه مجرمین نبوده، زیرا با آن همه اشیاء و اموالی که به دست می آوردند، از لحاظ مالی مشکلی ندارند، بنابراین هر روز بیشتر از قبل ما شاهد تخریب و از بین بردن آثار تاریخی برای به دست آوردن اموال تاریخی و قاچاق اینگونه اموال هستیم.
 
غارت اموال فرهنگی و تاریخی ایران توسط جهان غرب، ریشه در سالیان دور دارد، اما از دوره مظفر الدین شاه،غارت این اموال صورت جدی تری به خود گفته و روز به روز شدت آن افزوده شده است.البته بعد از انقلاب و اخیراً با توجه به اهمیت این اموال و جلو گیری از انجام حفاری های غیر مجاز، قاچاق وتخریب این اموال، اقداماتی انجام شده است، من جمله تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور به سال 1364 که وظایف سازمان مذکور عبارت بوده از: پژوهش، نظارت، حفظ ، احیاء و معرفی آثار تاریخی و فرهنگی.آثار تاریخی وفرهنگی می تواند یکی از منابع درآمد غیر نفتی برای ایران باشد، اما به دلیل عدم برنامه ریزی صحیح، با وجود اینکه جزو 10 کشور برتر دنیا از حیث دارا بودن اما کن ومیراث تاریخی، فرهنگی، هستیم در عمل ضعیف ترین صنعت کشور، صنعت گردشگری می باشد.
 
در حالی که تا قبل از انقلاب، همه ساله هزاران قطعه از نفیس ترین اشیاء باستانی ما تحت  عناوین مختلف و با پوشش های دیپلماتیک و غیر آن از کشور، خارج شده وموزه ها و ویترین کلکسیونرهای خصوصی را پر می ساخت، امروزه سازمان میراث فرهنگی کشور، همزمان وهمراه با حفظ ونگهداری اموال تاریخی و فرهنگی کشور، سعی دارد تا از راه های حقوقی و قضایی، اموال به تاراج رفته را به کشور مسترد داشته و تاکنون موفقیت های چشمگیری هم در ایران زمینه بدست آورده و در تعدادی از محاکم قضایی بین المللی نیز موفق بوده است.
 
 
جرایم علیه میراث تاریخی،فرهنگی،از آن جهت که بر علیه اموال عمومی که مظهر بر جسته تمدن ایران بوده می باشند، در زمره جرایم علیه آسایش عمومی و قابل گذشت است.وضعیت نابسامان میراث فرهنگی در ایران،تخریبات، نابودیها و حوادث ناگواری که به طور مداوم این گنجینه ها را در معرض خطر قرار می دهند، در حد بسیار زیادی ناشی از محافظه کارهای نابجا و عدم سیاستگذاری صحیح در خصوص سازماندهی اطلاعات لازمه حقوقی در جهت حفظ و صیانت از آثار تاریخی، فرهنگی و مذهبی می باشد و تا هنگامی که امکانات لازم در جهت ارائه اطلاعات صحیح فراهم نگردد، هیچ گام مفیدی در عرصه پاسداری از میراث باستانی برداشته نخواهد شد.
 
در سیستم حقوق کیفری  ایران تنها به مجازاتها و پیامدهای جرایم علیه میراث تاریخی و فرنگی توجه شده و از همکارهای ممانعت کننده از وقوع این جرایم، شرایط وابزارهای حفاظتی و حمایت کننده متناسب با فناوری روز به طور دقیق و منظم سخن به میان نیامده است، حال آنکه به عنوان مثال نظام حقوقی یونان در خصوص میراث فرهنگی آن کشور و لزوم شناسایی این میراث ارزشمند گام هایی مؤثر از سالها قبل برداشته وهر چند وقت یکبار بنابر شرایط ضروری وبا در نظر گرفتن پیشرفت تکنیکی و علمی متدهای حفاظتی وامنیتی مؤثری را در سرتاسر کشور فوق برای هر چند صحیح تر و بهتر حمایت نمودن از گنجینه های هنری وتاریخی باستانی آن سرزمین اتخاذ و در پیش گرفته است. در خصوص خروج بی رویه میراث و قطعات باستانی تاریخی-فرهنگی از کشور،متأسفانه یکی از بالاترین آمارهای سرقت مداوم گنجینه های تاریخی را ایران در فهرست کشورهای دنیا داراست که خبر از شمار فرآینده انواع گوناگون سرقت از این اثار دارد و نهایتاً خرید و فروش و معامله غیر قانونی آنها را زمینه ساز می شود.
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
 
مقدمه
فصل اول : کلیات
1-1 طرح مساله 
1-2 هدف و انگیزه ی پژوهش 
1-3 اهمیت موضوع 
1-4 سوالات پژوهش 
1-5- فرضیات پژوهش 
1-6- محدودیتها و مشکلات پژوهش 
1-7- روش پژوهش  
1-8-ساماندهی پروهش 
 

فصل دوم : موقعیت جغرافیایی و تاریخی جیرفت و سابقه تاریخی بحث 

2-1-موقعیت جغرافیایی 
2-2 موقعیت تاریخی 
2-3-سابقه تاریخی بحث
2-3-1-سابقه تاریخی حفاری غیر مجاز 
2-3-2-سابقه تاریخی قاچاق اشیاء تاریخی و فرهنگی 
 
فصل سوم : مفاهیم 
3-1- اموال فرهنگی 
 

فصل چهارم : سیاست جنایی ایران در قبال حفاری غیر مجاز، قاچاق و وضعیت آن در جیرفت 

4-1-سیاست جنایی ایران
4-2-جرم انگاری
4-3-پاسخ های کیفری و غیر کیفری 
4-3-1- پاسخ های کیفری در قبال حفاری غیر مجاز و قاچاق اموال تاریخی-فرهنگی
4-3-2- پاسخ غیر کیفری در قبال حفاری غیر مجاز و قاچاق اموال تاریخی-فرهنگی 
 

فصل پنجم :  وضعیت در جیرفت

5-1-حادثه جیرفت تلخ ترین حادثه برای میراث فرهنگی کشور

 

فصل ششم : انواع جرایم ارتکابی

6-1-جرم حفاری غیر مجاز
6-2-جرم قاچاق اشیاء تاریخی و فرهنگی
6-3-مشارکت و معاونت در جرایم حفاری غیر مجاز و قاچاق اموال تاریخی، فرهنگی 
 

فصل هفتم : شیوه برخورد مراجع انتظامی و فضایی

7-1-شیوه برخورد مراجع انتظامی 
7-2 شیوه برخورد مراجع قضایی
 

فصل هشتم  بررسی وضعیت جرایم علیه آثار تاریخی، فرهنگی از دیدگاه علم آمار

8-1 یافته ها ونتایج
نتیجه گیری 
فهرست منابع و مأخذ 
 

توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود