بررسی رابطه بین ارزش منصفانه و ساختار بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی رابطه بین ارزش منصفانه و ساختار بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی-رابطه-بین-ارزش-منصفانه-و-ساختار-بدهی-در-شرکت-های-پذیرفته-شده-در-بورس-اوراق-بهادار-تهرانپروپوزال بررسی رابطه بین ارزش منصفانه و ساختار بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران همراه با مقاله بیس لاتین و ترجمه فارسی مقاله دانلود فایل


شرح فایل

پروپوزال بررسی رابطه بین ارزش منصفانه و ساختار بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران همراه با مقاله بیس لاتین و ترجمه فارسی مقاله 

عنوان تحقیق به فارسی:
بررسی رابطه بین ارزش منصفانه و ساختار بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بیان مساله 
ادبیات مالی و اقتصادی نشان داده که طراحی قراردادهای بدهی می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای کاهش تناقض نمایندگی سهامدار – دارنده بدهی استفاده شود. تناقض‌های نمایندگی بین سهامداران و دارندگان بدهی مستقیماً تحت تأثیر کیفیت گزارش مالی است چون بیشتر گزارش های مالی شفاف، نقایص اطلاعاتی دارندگان بدهی را کاهش می‌دهد و اصلاح کارآمد را تسهیل می‌کند. در نتیجه انتظار است که کیفیت گزارش مالی نقشی در تصمیمات شرکت با توجه به طراحی قرارداد بدهی ایفا کند. 
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
به موجب حسابداری ارزش منصفانه، شرکت‌ها زیان‌های ناشی از کاهش ارزش دارایی یا افزایش بدهی‌های خود را گزارش می‌کنند. این زیان‌ها ممکن است منجر به کاهش حقوق مالکانه و سود شرکت‌ها و مؤسسات شود. طرفداران حسابداری ارزش منصفانه معتقدند، این روش اطلاعات کاملی را افشا می‌کند و شفافیت حسابداری بدین معنی است که صورت‌های مالی، درست و دقیق تهیه شده‌اند و اطلاعات کاملی را دربارهٔ فعالیت‌های مؤسسه و وضعیت مالی شرکت ارائه می‌کنند.

دانلود فایل