بررسی ارتباط بین رضایت زناشویی و هوش همسران

بررسی ارتباط بین رضایت زناشویی و هوش همسران

بررسی-ارتباط-بین-رضایت-زناشویی-و-هوش-همسرانپایان نامه روانشناسی با موضوع بررسی ارتباط بین رضایت زناشویی و هوش همسران در 130 صفحه قابل ویرایش و جابجایی همراه با رفرنس دهی و پاورقی استاندارد به همراه پرسشنامه های مربوطهدانلود فایل

بررسی ارتباط بین رضایت زناشویی و هوش همسران

تعداد صفحات : 130 صفحه
فرمت : word , doc
قابل ویرایش و جابجایی دارد
رفرنس دهی و پاورقی استاندارد
به همراه پرسشنامه های مربوطه
بخشی از متن :
چکیده
پژوهش حاضر به منظور بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران صورت گرفته است. طرح پژوهش از نوع پس رویدادی بود و از طریق نمونه‎گیری در دسترس، 60 نفر زن و شوهر (30زوج ) انتخاب شدند .ابراز پژوهش شامل پرسشنامه 47 سوالی رضایت زناشویی Enrich و ماتریس های پیش رونده ریون بود. فرضیه تحقیق با استفاده از روش همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه ،در سطح اطمینان 99% دو فرضیه تحقیق یکی مبنی بر رابطه بین رضایت زناشویی و هوش مردان ودیگری مبنی بر رابطه رضایت زناشویی و هوش زنان رد و فرض صفر مورد قبول واقع شد. دو فرضیه تحقیق بعدی با استفاده از روش t استودنت مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه، هردو در سطح اطمینان 99% رد و فرض صفر مورد قبول واقع شد و این نتایج حاصل شد، بین رضایت زناشویی مردان و زنان و همچنین بین هوش مردان و زنان تفاوت معناداری وجود ندارد.
کلمات کلیدی : رضایت زناشویی، هوش همسران.
مقدمه
پیامبر اکرم (ص) فرمودند: هیچ چیز نزد خدا محبوبتر از خانه ای که به ازدواج آباد شود نیست و هیچ چیز نزد خدا منفورتر از آشیانه‌ای که در اسلام بوسیله طلاق از هم بپاشد نیست(مشکینی، 1359 ، ص182).
همسر‌گزینی، ازدواج، تشکیل خانواده، فرزند و تربیت او همه مراحلی از امتحان بزرگ الهی است که یکی پس از دیگری از راه می‌‌رسند و آدمی باکوله بار معرفت و اختیار، چنگ در ریسمان توکل الهی می‌زند تا به اوج قله‌های پر غرور تکامل قدم نهد و خود را بر کشد ، تا در نهایت راههای پر پیچ و خم زندگی مقام والای (و رضوان من الله اکبر )را احراز نماید. ادارة زندگی مشترک و تدبیر نیکوی خانواده، همچون سایر امور نیازمند دانش کافی،دل اگاهی و بصیرت است. موفقیت در این حوزه،مجاهدت و سعی وافر می‌طلبد ،تا بتواند بارقه‌های هدایت الهی را به سوی خود جذب کند،خانواده متعادل،یکی از آرمانهای تشکیل زندگی و آرزوی برتر هر زوج جوانی است (شرفی ،1377،ص 14).
زناشویی و تاسیس زندگی مشترک خانوادگی یک خواسته طبیعی است. که غرائزش در وجود انسانها نهاده شده‌است و این خود یکی از نعمتهای بزرگ الهی است (امینی،1363،ص 3).
یکی از انگیزه‌های زیبا و متعالی بشر ،گرایش او به تشکیل خانواده و داشتن فرزند است . زندگی خانوادکی بشر صددرصد طبیعی است .به این معنی که آفرینش انسان به گونه‌ای است که او را به طور فطری و طبیعی به سوی تشکیل کانون خانوادگی و داشتن فرزند سوق می‌دهد . شواهد تاریخی نشان می‌دهد که انسان در تمام طول تاریخ،زندگی خانوادگی داشته است (سادات ،1377،ص 17).
اندیشمندانی که تاریخ را از سر بصیرت مطالعه کرده‌اند بر این باورند که در طول تاریخ هیچ رسم و قانونی به اندازه همسر گزینی و تشکیل خانواده اهمیت نداشته است . علـت این حقیقت آن است که ازدواج یک امر نوعی است نه شخصی. یعنی هدف آن بقاوپرورش واستمرار نوع بشر است (سادات ،1377، ص 18).
پس از تشکیل خانواده زن و مرد از روی عشق و محبت در خدمت یکدیگر در می‌آیند و هر یک خود را وقف آسایش و راحتی دیگری می‌کند . در مرحلة بعد، این دو در خدمت پرورش و رفاه فرزندان قرار می‌گبرند وبه این ترتیب از حصار تنگ خودخواهی تنها برای خود کارکردن و جز خود کسی را ندیدن ، تا حدی خارج می‌شوند ، عواطف و ویژگیهای روحی آنها با قرار گرفتن در محدودة این پیوند صیقل می‌خورد و جز خود ، دغدغة کس دیگری نیز در درون آنها بوجود می‌آید . این تمرین مناسبی برای مبارزه با خودبینی و خودخواهی است که اولین شرط رشد و کمال آدمی به حساب می‌آید . بسیاری از نیازهای اساسی انسان در خانواده تأمین می‌شود : نیاز زیستی و غریزی به جنس مخالف ، نیاز به محبت ، عاطفه ، نیاز به داشتن فرزند و0000 (سادات ، 1377، ص 19 ) .
امروزه اختلال در نظام مقدس خانواده و بی‌اعتنایی به اصول ضروری و ارزشهای آن است که پایه های اصلی خود زمین را به تباهی کشیده و دوران معاصر را به نام (بیگانگی انسان از انسان ) که به بیماری غیر قابل علاج (بیگانگی انسان از خویشتن ) منتهی گشته است ، سزاوار نموده‌است . توقع یک جامعة صالح و مجتمع قابل تفسیر با (حیات اجتماعی معقول) بدون اصلاح نظام خانواده کاملاً بیجا و خلاف حقیقت است (انصاریان ، 1377 ، ص 3 ) .
در جامعة ما اهمیت آشنایی با و ظایف و حقوق همسران و راه و رسم زندگی زناشویی آن‌چنان که باید برای همگان روشن نشده و آموزش قبل از ازدواج جایگاه لازم خود را نیافته است . لازم است زوجین قبل از تشکیل خانواده با شرکت در کلاسهای آموزشی ویژه ، با مطالعه کتابهای مفید و کسب اطلاعات از افراد صاحبنظر ، آگاهیهای لازم را کسب کنند . با این گونه آموزشهای اولیه می‌توان از بروز بسیاری از مشکلات در خانواده‌ها پیشگیری کرد (سادات ، 1377 ، ص 42 ) .
طلاق کاخ سعادت زوجین را ویران می‌کند و برای فرزندان محنت و رنج پدید می‌آورد . سرنوشت کودک تیره می‌شود و او از هر یتیمی ، یتیم تر می‌شود . امکان اینکه زوجین خود پس از طلاق به راحتی برسند ، بسیار کم است . خلاصه آنکه کودک بیش‌از پدر و مادر قربانی حادثه طلاق است و بر عقل چنین والدینی که فقط به فکر خویشند و فرزند را فراموش می‌کنند باید شک کرد (قائمی ، 1368 ، ص 254 ) .
از نگاه نافذ امام علی (ع) مؤمن کسی است که علیرغم قلبی غمگین ، چهره‌ای پر‌نشاط دارد و این بهترین میزان و ضابطه برای ارزیابی لیاقت زن یا شوهر در زندگی مشترک است. برای تعادل در زندگی ، باید چون چشمه از درون جوشید و خرمی و زیبایی آفرید و به دیگران مسرت حیات عرضه نمود . باید دستی از آستین همت بیرون آورد و گرد و غبار افسردگی را از چهره‌ها (به ویژه همسر) زدود و گل لبخند را بر لبان آنان ، رویاند (شرفی ، 1377 ، ص 108 ) .
................
........
..
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول 1-1- تفسیر کیفی معادلهای هوشبر آزمون ماتریسهای پیشرو 7
جدول 1-4- یافته‎های توصیفی نمرات رضایت زناشویی وهوش مردان 123
جدول 2-4 - یافته‎های توصیفی نمرات رضایت زناشویی وهوش زنان 123
جدول 3-4- یافته‎های توصیفی نمرات رضایت زناشویی مردان وزنان 124
جدول 4-4- یافته‎های توصیفی نمرات هوش مردان وزنان 125
جدول 5-4- ضریب همبستگی بین رضایت زناشویی وهوش مردان 126
جدول 6-4- ضریب همبستگی بین رضایت زناشویی وهوش زنان 127
جدول 7-4- نتایج آزمون tمستقل برای رضایت زناشویی مردان وزنان 128
جدول 8-4- نتایج آزمون t مستقل برای هوش مردان وزنان 128فهرست نمودارها
عنوان صفحه 
نمودار 1-4 میانگین نمرات رضایت زناشویی وهوش مردان وزنان 124
نمودار 2-4 میانگین نمرات رضایت زناشویی مردان وزنان 125
نمودار 3-4 میانگین نمرات هوش مردان وزنان 126

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده
مقدمه 1
فصل اول :گستره علمی موضوع پژوهش
1- موضوع پژوهش 4
2- هدفهای پژوهش 4
3- امکان بررسی موضوع پژوهش واهمیت آن 5
4- سؤالهای پژوهش 5
5- فرضیه‎های پژوهش 6
6- متغیرها وتعریف عملیاتی آنها 6
خلاصه 8
فصل دوم:ادبیات وپیشینه تحقیق
تعریف رضایت 10 
تعریف رضایتمندی زناشویی 11
ازدواج 12
تعریف ازدواج 12
فوائد ازدواج 13
ازدواج دختر وپسر ریشه‎های دوران کودکی 14
افکار مسموم 17
بهداشت روانی 17
بهداشت روانی از دیدگاه اسلام وعرفان 20
مهمترین عوامل برای ازدواجهای موفق 20
پختگی روانی ورشد عاطفی فکری طرفین 20
طرز تفکر وعقاید وتمایلات 21
طرز تلقی ونگرشها 22
عقاید مذهبی 23
اختلافات طبقاتی 23
میزان تحصیلات 24
توافق وطرز فکر درباره امورجنسی 24
تولد فرزند 25
تعداد فرزندان 26
اخلاق 26
دخالت اطرافیان وبستگان 27
تفاوت سنی بین زن وشوهر 27
رابطه با اولیا 28
ویژگیهایی که در امر زناشویی نقش منفی دارد 29
وجوهی از اختلافات زناشویی 31
نیازهای احساسی زن ومرد 31
چگونه می‎توان در زندگی خوشبخت بود 32
نیاز اساسی ازدواج موفق 33
نقش زن در زندگی امروز 35
زن در نقش همسری 35
موقعیت زن در اسلام 36
ازدواج از نظر اسلام 37
سختگیری در مسئله ازدواج 38
اهداف والای ازدواج در اسلام 38
معیارهای انتخاب همسر 40
خواستگاری 42
مهریه 42
جهیزیه 43
عقد وعروسی 44
حقوق زن وشوهر 45
رفتار 46
گفتار 46
هدف زندگی ازدید قرآن 46
اساس رابطه زناشویی از نظر قرآن کریم 47
خانواده 48
تیپهای خانواده 49
خانواده متزلزل . 50
خانواده متعادل 50
خانواده متکامل 50
ویژگیهای ارتباط سالم زن و شوهر 51
ویژگیهای ارتباط ناسالم زن و شوهر 52
توصیه‎هایی برای زن وشوهرها 53
شیوه‎های کاربردی برای رسیدن به تفاهم 53
طلاق 54
خانواده گسسته 56
اختلافات خانوادگی 56
تاثیر فروپاشی ازدواج وجامعه 57
انواع عوارض بعد از طلاق 58
تدابیر اسلام برای پیشگیری از طلاق 59
هوش 60
تعریف هوش 60
وضعیت هوش در سازمان واعمال ذهنی 63
هوش عملی وهوش نظری 64
هوش واستعدادهای دیگر 65
ماهیت عامل g 67
تست هوش چیست 67
بهره هوشی (هوشبهر )چیست 67
بهره هوشی وتوانائیهای دیگر ذهنی 69
ماهیت هوش 70
الف- هوش بعنوان توان درک رابطه 71
ب- هوش بعنوان توان سازگاری با موقعیتهای جدید 71
پ- هوش بعنوان ظرفیت یادگیری 72
ت- هوش بعنوان قدرت وتفکر انتزاعی 72
عوامل موثر در رشد هوش 72
نقش محیط ووراثت در تشکیل هوش 73
1- وراثت وهوش 73
2- ازدواج میان خویشاوندان وهوش 75 
3- هوش چگونه به ارث میرسد 75
4- محیط وهوش 75
5- نقش زمان در تشکیل هوش 76
6- عوامل محیطی موثر در رشد هوش 77 
آزمون استانداردشده هوش 78 
آزمونهای هوش 80
آزمونهای گروهی 81 
آزمونهای فردی هوش 82
دیدگاه نظری مختلف از مفهوم هوش 83
نظریه‎های معاصر هوش 84
الف: نظریه‎های عاملی هوش 85 
نظریه دوعاملی اسپیرمن 86
نظریه سلسله مراتبی 87 
نظریه چند عاملی ترستون 88
نظریه سه بعدی گیلفورد 89 
نظریه کتل درباره هوش متبلور وهوش سیال 90
نظریه دوسطحی جنسن 91
ب: نظریه‎های فرایند مداری هوش 92
نظریه شناختی پیاژه درباره هوش 93
نظریه بازنمایی برونر 95
مروری بر نتایج تحقیقات به عمل آمده در زمینه رضامندی زناشویی درداخل وخارج کشور 95
خلاصه 107
فصل سوم: فرایند روش شناختی بررسی تجربه موضوع
1-انتخاب نمونه 114
1-1- جامعه مورد بررسی 114 
2-1 روش نمونه گیری 115
3-1 نمونه منتخب 115
2-ابزار وروش اجرای پژوهش 115
1-1 ابزار پژوهش 115
2-2 آزمون رضایتمندی زناشویی ENRICH 115
3-2روش نمره گذاری پرسشنامه رضایتمندی زناشویی ENRICH 119
4-2آزمون ماتریسهای پیشرونده ریون RAIVEN 120
5-2شیوه نمره گذاری ماتریسهای پیشرونده ریون RAIVEN 120
6-2 روش اجرای پژوهش 121 
3-طرح پژوهش وروشهای آماری 121
1-1- معرفی طرحهای پژوهش 121
1-2-روشهای آماری وتحلیل داده‎ها 121
خلاصه 122
فصل چهارم:ارائه وتحلیل نتایج کمی 
1-یافته‎های توصیفی 123
2-یافته‎های مربوط به تحلیل نتایج در چار چوب فرضیه‎ها 126
خلاصه 128
فصل پنجم : بحث ونتایج کمی
1-بحث وبررسی درباره یافته‎ها 130
2-تفسیر نهایی 131
3-محدودیتهای پژوهش 137
4-پیشنهادات 138
منابع 139
پیوستها
جدول داده‎های خام مردان 142
جدول داده های خام زنان 143
فهرست جدولها 
فهرست نمودارها

دانلود فایل